Przejdź do treści
IMIĘ I NAZWISKOTYTUŁ PRACY
ORAZ STRESZCZENIE
PROMOTORRECENZENCINADANIE
ST. DR
Anna RudowskaPriorytety strategiczne w polityce edukacyjnej państw Grupy Wyszehradzkiej. Pedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 26.01.2022

streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
dr hab. Mirosław Kowalski, prof. ucz. – UZ – recenzja – szczegóły

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta – CHAT – recenzja – szczegóły

dr hab. Alina Wróbel, prof. ucz. – UŁ – recenzja – szczegóły
08.05.2024
Marlena BiałeckaPercepcja i rozumienie mowy u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Studium analityczno-krytyczne

Data wszczęcia: 26.01.2022


streszczenie w j. polskim

streszczenie w j. angielskim
Promotor:
prof. dr hab. Jacek Błeszyński
dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM w Olsztynie – recenzja – szczegóły

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska – UAM w Poznaniu – recenzja – szczegóły

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS w Warszawie – recenzja – szczegóły
13.03.2024
Anna Wierzbicka (Zgorzelska)Wsparcie społeczne osób uzależnionych
w publicznych i niepublicznych placówkach lecznictwa odwykowego. Socjopedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 24.04.2019

Streszczenie w j. polskim – szczegóły

Streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Michał NowosielskiPromotor pomocniczy:
dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. ucz. (KUL) – recenzja – szczegóły


dr hab. Tomasz Biernat – WSB Gdańsk – recenzja – szczegóły


prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Akademia WSB Dąbrowa Górnicza – recenzja – szczegóły
17.05.2023
ks. Jerzy DaneckiEdukacja medialna jako postulat pedagogiczny Jana Pawła II

Data wszczęcia: 24.04.2019

Streszczenie w j. polskim – szczegóły

Streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Beata Krajewska
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. ucz. – KUL – recenzja – szczegóły


ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. ucz. – UR – recenzja – szczegóły
18.01.2023
Monika Mydłowska-MiazekHierarchia wartości młodzieży przebywającej
w zakładach poprawczych

Data wszczęcia: 24.04.2019

Streszczenie w j. polskim – szczegóły

Streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Izabela Gątarek
prof. dr hab. Elżbieta Łuczak – recenzja – szczegółyks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL – recenzja – szczegół
18.01.2023
Anna SarbiewskaTworzenie partycypacyjnej kultury kształcenia na przykładzie szkolnych lekcji języka angielskiego. Studium przypadku

Data wszczęcia: 24.04.2019

Streszczenie w j. polskim – szczegóły

Streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Monika Maciejewska
dr hab. Justyna Nowotniak, prof. ucz. –
Uniwersytet Szczeciński – 
recenzja – szczegółydr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. ucz. – APS w Warszawie – recenzja – szczegóły
18.01.2023
ks. Mateusz GodekPedagogia integralnego wychowania człowieka w ujęciu Kardynała Mariana Jaworskiego

Data wszczęcia: 24.04.2019

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Maciej Ciechomski
dr hab. prof. US Lucyna Dziaczkowska – recenzja – szczegóły


ks. dr hab. prof. UPJPII Grzegorz Godawa – recenzja – szczegóły
23.11.2022
Izabela Jolanta OlczakStymulowanie twórczości plastycznej uczniów w młodszym wieku szkolnym (Uwarunkowania motywacyjne)

Data wszczęcia: 18.11.2015

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. uczelni – UJK – recenzja – szczegóły


dr hab. Danuta Wajsprych, prof. uczelni – WSB – recenzja – szczegóły
12.10.2022
Joanna
Wocka
Edukacja środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych a kształtowanie jego tożsamości

Data wszczęcia: 31.05.2017

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – recenzja – szczegóły


prof. dr hab. Andrzej Felchner – recenzja – szczegóły
22.06.2022
Monika WolińskaPoczucie sensu życia w procesie readaptacji społecznej uwięzionych. Studium antropologiczno-pedagogiczne

Data wszczęcia: 27.06.2018

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim- szczegóły
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski


Promotor pomocniczy:
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
dr hab. Anna Kieszkowska prof. uczelni (UJK Kielce) – recenzja – szczegółyprof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz – recenzja – szczegóły
02.03.2022
Iwona PilchowskaRola wsparcia pedagogicznego udzielanego przez rodziców i trenerów w procesie kształtowania się zasobów salutogenetycznych oraz jakości życia wśród dzieci i młodzieży

Data wszczęcia: 24.04.2019

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j.angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.


Promotor pomocniczy:
dr Maciej Ciechomski
prof. dr hab. K. Z. Kwieciński – recenzja – szczegóły


dr hab. Krystyna Ostrowska prof. uczelni (UW) – recenzja – szczegóły
15.12.2021
Jerzy ŁawickiMiędzy tradycją a nowoczesnością. Koncepcje wychowania społecznego w ujęciu kardynała Stefana Wyszyńskiego

Data wszczęcia: 24.04.2019

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
ks. prof. dr hab. Zbigniewa Marek – recenzja – szczegóły


dr hab. Alina Rynio prof. KUL – szczegóły
15.12.2021
Grażyna Chrostowska-JuszczykZagrożenia cyberprzemocą wśród uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych – studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 20.02.2019

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły

Link dla publiczności – szczegóły
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
prof. dr hab. Janusz Kirenko – recenzja – szczegóły

 
dr hab. prof. APS Józef Bednarek – recenzja – szczegóły
24.06.2021
dr Kamilla FrejuszWychowanie jako dialog i spotkanie w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Marlena Kilian
 
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
recenzja

 
dr hab. Jarosław Horowski
recenzja
20.11.2019
Daria ModrzejewskaPrzemoc psychiczna w klasie szkolnej. Badania nad bullyingiem w codziennym życiu szkoły

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.


Promotor pomocniczy:
dr Martyna Żelazkowska
dr hab. Renata Szczepanik prof. UŁ – recenzja – szczegóły
 
dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL – recenzja – szczegóły
26.06.2019
Michał StolarczykWychowanie patriotyczne w szkołach powszechnych i średnich Piotrkowa Trybunalskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor: dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła, prof. UJK


Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Szymczyk
prof. dr hab. Hanna Markiewicz – recenzja – szczegóły


prof. dr hab. Andrzej Felchner – recenzja – szczegóły
26.06.2019
ks. Rafał PabichUwarunkowania poczucia jakości życia licealistów. Studium psychopedagogiczne

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW

Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Skowroński
ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek –recenzja- szczegóły
 
dr hab. Agnieszka Kulik – recenzja – szczegóły
23.01.2019
Anna KawulaDziałalność międzynarodowych organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej w Ugandzie. Studium etnopedagogiczne

streszczenie w j. polskim – szczegóły


streszczenie w j. angielskim – szczegóły

Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW


Promotor pomocniczy:
dr Marek Banach
Prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka – recenzja   szczegóły

 
dr hab. Maria Marta Urlińska prof. UMK– recenzja szczegóły
23.01.2019
Aneta DomżalskaUwięzienie ojców a zaburzenia zachowania ich dzieci. Implikacje pedagogiczne

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor: prof. dr hab. Lesław Pytka


Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Skowroński
dr hab. Ewa Wysocka prof. UŚ – recenzja – szczegóły

 
dr hab. Irena Pospiszyl prof. APS-recenzja  -szczegóły
27.06.2018
Elżbieta AleksiejukRekonstrukcja
personalistycznej koncepcji wychowania w ujęciu Wasilija W. Zieńkowskiego (1881-1962)


streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT

dr hab. Mirosław Kowalski prof. UZ –recenzja – szczegóły
 
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – recenzja – szczegóły
18.04.2018
Romualda Małgorzata KosmatkaZasoby osobiste osób bezdomnych a strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW


Promotor pomocniczy:
dr Beata Krajewska
ks. dr hab. Piotr Krakowiak prof. UMK – recenzja – szczegóły

dr hab. Małgorzata Orłowska prof. WSB – recenzja – szczegóły
29.06.2016
Maciej Jerzy CiechomskiWychowanie do empatii – opracowanie i ewaluacja programu edukacyjno-wychowawczego rozwijającego empatię u dzieci w wieku 9-10 lat

streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSWPromotor pomocniczy: 
dr Ewa Kulawska
dr hab. Krystyna Ostrowska prof. UW – recenzja – szczegóły

 
prof. dr  hab. Tadeusz Pilch – recenzja – szczegóły
11.05.2016
Katarzyna Magdalena SzymczykOpieka nad dzieckiem
w Piotrkowie Trybunalskim
w okresie międzywojennym (1918-1939)


streszczenie w j. polskim – szczegóły

streszczenie w j. angielskim – szczegóły
Promotor:
dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła

Promotor pomocniczy:
ks. dr Zbigniew Babicki
prof. dr hab. Janusz Kirenko
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej – recenzja – szczegóły


prof. dr hab. Bożena Urbanek
Instytut Historii Nauki PAN – recenzja – szczegóły
20.01.2016
Emilia Śmiechowska-PetrovskijForma i treść książek literackich
dla niewidomych dzieci
w młodszym wieku szkolnym
Promotor:
dr hab.
Jadwiga
Kuczyńska-Kwapisz, prof. UKSW
prof. dr hab.
Roman Ossowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy
 
dr hab. Małgorzata Kupisiewicz prof. APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
21.05.2014
Żaneta Ewa Tempczyk-Nagórka

System wartości
a przejawy niedostosowania społecznego
w subkulturach młodzieżowych

Promotor:
dr hab. Barbara Kałdon, prof. UKSW
prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
dr hab. Irena Pospiszyl prof. WŚ
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
23.04.2014
Kinga KrawieckaRealizm intelektualny
a realizm wizualny
w działalności plastycznej osób
z niepełnosprawnością intelektualną

Promotor:
dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, prof. UKSW
prof. dr hab.
Janina Wyczesany
Instytut Pedagogiki Specjalnej 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
 
prof. dr hab.
Jerzy Stochmiałek
Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
13.03.2013
Małgorzata LachowskaUwarunkowania rodzinne
i społeczno- środowiskowe osób uzależnionych
od narkotyków przebywających w ośrodkach rehabilitacyjno
– readaptacyjnych Monar
Promotor:  
dr hab. Barbara Kałdon, prof. UKSW
prof. dr hab.
Iryna Kurlak
Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 
ks. prof. dr hab.
Czesław Cekiera
KUL
13.03.2013
Katarzyna StanekWypalenie zawodowe pracowników socjalnych w obszarze pedagogiki pracyPromotor:
ks. dr hab. Adam Solak, prof. UKSW
13.05.2013