Przejdź do treści

Redakcja naukowa:
M. Kilian

Tytuł: Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Redakcja naukowa:
A. Regulska
M. Czarnecka
A. Najda

Tytuł: Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Monografia powstała w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy
nr MEiN/2021/DPI/76
z dnia 1.06.2021 r.

Redakcja naukowa:
M. Dycht
E. Śmiechowska-Petrovskij


Tytuł: Edukacja w sytuacji (post)pandemii – wyzwania i perspektywy

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Monografia powstała w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy
nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 1.06.2021 r.

Redakcja naukowa:
A. Klimska
M. Klimski
 

Tytuł: Przyszłość polskiej szkoły. Alert pedagogiczny

Wydawnictwo: Adam Marszałek

Monografia powstała w ramach „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy
nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 1.06.2021 r.

Autor:
D. Benner

Tytuł: Zarys ogólnej dydaktyki nauki. Podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań edukacyjnych

Wydawnictwo: Impuls, Kraków

Przełożył z języka niemieckiego i opracował: ks. dr hab. Dariusz Stępkowski prof. uczelni

Autor:
B. Baraniak

Tytuł: Podstawy teoretyczno-metodologiczne pedagogiki pracy jako dyscypliny naukowej

Wydawnictwo: Difin

Autor:
B. Baraniak

Tytuł: Pedagogika i jej struktury w dyskursie o nauce naukowości i naukoznawstwie

Wydawnictwo: Difin

Autorzy:
B. Śliwerski
M. Paluch

Tytuł: Uwolnić szkołę od systemu klasowo-lekcyjnego

Wydawnictwo: Impuls