Przejdź do treści

Redakcja naukowa: 
Michał Paluch

Tytuł: Lekcje pokoju w czasie (po)wojennym

Wydawnictwo: Impuls – Kraków

ISBN: 978-83-8294-216-3

okładka

Autorzy:
Jarosław Michalski
Monika Wolińska

Tytuł: Poczucie sensu życia w procesie adaptacji do wolności. Studium antropologiczno-pedagogiczne”

Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

ISBN: 978-83-66277-37-3

okładka

Autorzy:
Jolana Łodzińska, Justyna Kurtyka-Chałas i Agata Rozalska

Tytuł: Problemy społeczne w mieście. Analiza wybranych zagadnień

Wydawnictwo: Adam Marszałek – Toruń

Objętość: ss. 282
Rok wydania: 2020