Przejdź do treści

Redakcja naukowa:
Zbigniew Babicki
Dariusz Stępkowski

Tytuł: Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
J. Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku
w ujęciu interdyscyplinarnym

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autorzy:
Kinga Krawiecka
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Martyna Żelazkowska

Tytuł: Sztuka/twórczość dostępna. Osoby z niepełnosprawnościami i chorobą psychiczną w kręgu recepcji i ekspresji sztuki

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
E. Śmiechowska-Petrovskij

Tytuł: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi
w młodszym wieku

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
Kinga Krawiecka
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Żaneta Tempczyk – Nagórka

Tytuł: Selected Aspects of Psychosocial Functioning of Persons with Disabilities

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autorzy:
J. Kuczyńska-Kwapisz
E. Śmiechowska-Petrovskij

Tytuł: Adepci pedagogiki pracy w projekcjach i eksploracjach naukowych

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
Zbigniew Babicki
Magdalena Kuleta-Hulboj

Tytuł: Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa