Przejdź do treści

Biuro Karier – www.bk.uksw.edu.pl/praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

Terminy dyżurów – semestr letni 2023/2024 (obowiązują od 15.02.2024)

Kierunek: Pedagogika, Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza (studia I i II stopnia)
mgr Ewelina Ligęza

kontakt: e.ligeza@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:

czwartek w godz. 14.45-15.00; 16:30-16:45; 18:15-18:30
sobota w godz. 18.00-18.30 (zjazd I, II, III, IV)
sobota w godz. 16.30-16.45 i 18.15-18.30 (zjazd V, VI, VII, VIII)
Budynek nr 15, pokój 1534
Kierunek: Pedagogika specjalna, Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową
dr Konrad Wierzbicki

kontakt: k.wierzbicki@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
czwartek w godz. 14.00-15.00
niedziela w godz. 14.00-14.30 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1534
Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Praktyka I stopnia (Praktyka wprowadzająca do zawodu (III rok, semestr VI)
Praktyka I stopnia (Praktyka wprowadzająca do zawodu (IV rok, semestr VII)
Praktyka II stopnia (semestr VIII)
Terminy dyżurów:

mgr Katarzyna Błażejewska

kontakt: k.blazejewska@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
czwartek w godz. 8.45-9.45
niedziela w godz. 16.30-17.00 (zjazd I, II, III, IV)
niedziela w godz. 13.30-14.00 (zjazd V, VI, VII, VIII)
Budynek nr 15, pokój 1503
———————————————————————————————————
dr Izabela Gątarek

kontakt: i.gatarek@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
wtorek w godz. 14.30-15.00
czwartek w godz. 14.30-15.00
niedziela w przerwach między zajęciami (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1503
———————————————————————————————————
mgr Sandra Skorza

kontakt: s.skorza@uksw.edu.pl

Terminy dyżurów:
czwartek w godz. 16.30-17.30
niedziela w godz. 9.15-9.45 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)
Budynek nr 15, pokój 1503