Przejdź do treści

Dokumentacja dotycząca praktyk na kierunku Pedagogika specjalnaModuł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

I praktyka:

II praktyka:

III praktyka:

IV praktyka:

Moduł kształcenia: Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych

I praktyka:

II praktyka:

III praktyka:

IV praktyka: