Przejdź do treści

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej

 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., przewodnicząca
 • dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
 • dr Marlena Kilian
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

Komisja ds. Organizacyjnych i Finansowych

 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Martyna Czarnecka
 • mgr Monika Zawadzka

Komisja ds. Przewodów Doktorskich

 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, przewodniczący
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • dr Martyna Czarnecka

Komisja ds. Procedury Habilitacyjnej i Profesorskiej

 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, przewodniczący
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych

 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr Beata Krajewska
 • dr Ewa Kulawska