Przejdź do treści

Członkowie Rady Dyscypliny Pedagogika:

 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, dyrektor Instytutu Pedagogiki
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. , wicedyrektor Instytutu Pedagogiki
 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński
 • dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
 • dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.
 • dr Martyna Czarnecka
 • dr Izabela Gątarek
 • dr Kinga Krawiecka
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • mgr Marcin Bielecki – przedstawiciel doktorantów