Przejdź do treści

09.04.2024
Marielle Tourel
Autorka książki „Twoje dziecko – mądre, zdolne, szczęśliwe”
„Zabawa i rozwój dziecka w wieku przedszkolnym”

16.05.2023
prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek
„Jadwiga Zamoyska Życie Świadome Celu”

09.05.2023
Joanna Maghen
Dyrektor Polskiego Instytutu Montessori
„Pedagogika dr Marii Montessori bardziej aktualna niż kiedykolwiek”

17.01.2023
Dr Carlos Eduardo Beltramo Álvarez
Institute for Culture and Society University of Navarra, Spain
Character Education Five Pillars: the innovative 360º view”

20.12.2022
Anna Turska
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. F. Froebla w Lublinie
„Froeblowski Świat”

22.11.2022
Dr Carlos Eduardo Beltramo Álvarez
Institute for Culture and Society University of Navarra, Spain
Character Education and Pedagogy of Integration of the Human Person”

05.03.2022 oraz 07.03.2022
prof. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz
Uniwersytet Rzeszowski
„Dobrostan dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19”;
„Społeczeństwo w dobie pandemii COVID-19. (Nowe) zjawiska społeczne – wybrane przykłady”

12.11.2019
dr Ewa Kurek
„Dzieci żydowskie w Polskich klasztorach 1939-1945”

23.05.2019
dr hab. Olga Khyzna
Profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. P. M. Dragomanowa w Kijowie
„Modernizacja przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli na Ukrainie: problemy, dylematy, kontrowersje”

23.05.2019
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„Globalization and Education: Comparative Education (Globalizacja i edukacja: edukacja porównawcza)”

23.05.2019
prof. dr hab. Tadeusz Maszczak
„Edukacja inkluzyjna osób z niepełnosprawnościami – retrospekcje i stan obecny”

22.05.2019
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„The advantages and disadvantages of the Education System in the United States and Europe”

30.04.2019
dr hab. Olga Khyzna
Profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. P. M. Dragomanowa w Kijowie
„Uwarunkowanie edukacji międzykulturowej w krajach europejskich i pozaeuropejskich”

30.04.2019
dr hab. Olga Khyzna
Profesor Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. P. M. Dragomanowa w Kijowie
„Emigracja zarobkowa w rodzinie: problemy, dylematy, kontrowersje”

25.04.2019
doc dr hab. Nadéžda Pelcova
kierownik Katedry Wychowania Obywatelskiego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola w Pradze (Republika Czeska)
„Filozofia wychowania Jana Patočki”

14.01.2019
Aleksandra Januszewicz
Judyta Kruk

„Profilaktyka przeciwdziałania przestępstwom – skuteczne sposoby pracy systemowej
z grupami szczególnie narażonymi na występowanie zachowań kryminogennych”

30.10.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
Cosmopolitanism: Are we really the same?”

30.10.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
The Local and Global Perspectives”

23.10.2018
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
„Naukowy dyskurs o dyscyplinie w edukacji szkolnej”

13.06.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„Education and Critical Thinking”

12.06.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„Philosophy of Education”

12.06.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„The Economics and Ethics of Globalization”

11.06.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„Education and Cosmopolitanism”

08.06.2018
Prof. Isaias Rivera 
Universidad Autonoma de Chihuahua, Mexico; Corvinus University Budapest, Hungary
„Globalization: Economic Theory”

01.06.2018
prof. Giuseppe Marii 
Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie
„Pedagogika międzykulturowa i wychowanie”

30.05.2018
prof. Giuseppe Marii 
Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie
„Współczesne problemy wychowania”

29.05.2018
prof. Giuseppe Marii 
Uniwersytet Sacro Cuore w Mediolanie
„Osoba – wychowanie – modernizm”

19.04.2018
dr Kevin Spencer
„Hocus Focus”

12.04.2018
Drabina Jakubowa
wspólnota wolontariuszy, osób chorych, dotkniętych niepełnosprawnością i starszych,
ich rodzin, duchownych oraz darczyńców
„Kto się nauczy, ten nie wykluczy”

23.03.2018
Dorota Dutkiewicz
„Oblicza współczesnych uzależnień w pracy terapeutycznej” 

26.01.2018
prof. Giuseppe Mari
Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie
„Pedagogika i pluralizm”

25.01.2018
prof. Giuseppe Mari
Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie
„Filozofia Arystotelesa i pluralizm”

24.01.2018
prof. Giuseppe Mari
Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie
„Prawa ludzkie i osoba”

23.10.2017
dr Marcin Dolecki
Instytut Historii Nauki PAN
„Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie”

23.10.2017
Małgorzata Sobieszczak-Marciniak
Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie
„Czym skorupka za młodu nasiąknie… tradycje nauczycielskie w rodzinie Marii Skłodowskiej-Curie”

19.10.2017
prof. Isaiasa R. Rivera
doktor filozofii, magistr sztuki i profesor Uniwersytetu w Meksyku
Globalizacja a wychowanie: szanse i zagrożenia”,
System szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych i Meksyku oraz rola wychowania fizycznego i sportu w tych krajach”

​22.05.2017
dr Józefa Matejek
„Rodzinne formy pieczy zastępczej”

​22.05.2017
dr Marek Banach
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
„Funkcjonowanie dziecka z FAS (Fetal Alcohol Syndrome) w pieczy zastępczej”

17.05.2017
mgr Silva Rupkuviene
Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)
„Nauczanie krytycznego myślenia”

16.05.2017
dr Giedrė Slušnienė
Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)
“Rozwój inteligencji emocjonalnej na etapie wczesnej edukacji”  

16.05.2017
mgr Silva Rupkuviene
Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa)
“Wczesna edukacja w XXI wieku”

17.03.2017
prof. Giuseppe Mari
Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie
„L’educazione cristiana come educazione umanistica?
Opportunità e sfida nella cultura secolarizzata”

03.2016
dr hab. Marek Piotrowski
Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN
„E-podręcznik nowy paradygmat dydaktyki szkoły”

23.11.2015
Ks. dr Jan Sikorski
pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP, założyciel Bractwa Więziennego

23.11.2015
Prof. dr Krassimir Stojanov
„Cele wychowania moralnego w społeczeństwie posttradycyjnym”

19.11.2015
Prof. dr Hans Ünder
„Edukacja w Islamie. Aktualny stan wychowania moralnego i religijnego w Turcji”

08.06.2015
prof. David Whitebread
„Zabawa i uczenie się dzieci a wiek rozpoczynania edukacji szkolnej – fakty i mity”

07.11.2014
prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
„Dzieci uzdolnione matematycznie: mity, wyniki badań i wnioski pedagogiczne”

09.05.2014
ks. mgr Marek Stachowicz
Dyrektor Bursy Salezjańskiej w Warszawie
„System prewencyjny św. Jana Bosko w praktyce”

27.03.2014
prof. dr Arndt Büssing
Z UNIWERSYTETU OF WITTEN/HERDECKE W NIEMCZECH
„Duchowość jako zasób osobowy i  kapitał społeczny w sekularyzowanym społeczeństwie: ekspertyza badawcza i jej wymowa dla interdyscyplinarnego dialogu
w nauce i praktyce”

07.03.2014
prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
Wybitny współczesny pedagog, badacz myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie;
Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
Przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
„(Bez-) krytycznie o międzynarodowych badaniach PISA”

10.05.2013
dr Anna Bystrzycka
Univerzita Karlova w Pradze (Czechy)
„Janusz Korczak i Polskie Radio”

12.06.2012
doc dr hab. Nadéžda Pelcova
kierownik Katedry Wychowania Obywatelskiego i Filozofii Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy), przewodnicząca Central European Philosophy of Education Society (CEUPES)
„Wychowanie do odwagi ? odwaga do wychowywania”

8.11.2011
prof. dr Toshiko Ito
profesor pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Mie w Japonii
„Religijność jako niezbywalny składnik japońskiej koncepcji kształcenia ?
ciągłość i zmiana”