Przejdź do treści

Autor:
Stanisław Chrobak

Tytuł: Podstawy pedagogiki nadziei

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Eugeniusz Sakowicz

Tytuł: Religie niechrześcijańskie w Polsce

Wydawnictwo: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin

Autor:
Eugeniusz Sakowicz

Tytuł: Religioznawstwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin

Autor:
Barbara Kałdon
Jerzy Kahlan
Anna Fidelus

Tytuł: Diagnostyka i rozwiązywanie problemów psychospołecznych

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia,
Sandomierz-Warszawa

Autor:
Anna Fidelus

Tytuł: W stronę readaptacji społecznej

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski

Autor:
Danuta M. Piekut-Brodzka
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł:
Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Warszawa

Autor:
Jan Niewęgłowski

Tytuł: Religia i wychowanie w myśli Luigiego Stefaniniego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Beata Krajewska

Tytuł: Telewizja w recepcji dorosłych – studentów

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Jerzy Stochmiałek

Tytuł: Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Kazimierz Gryżenia

Tytuł: Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Zbigniew Babicki

Tytuł: Społeczno-wychowawcza działalność księży pallotynów w Polsce

Wydawnictwo: Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji
Chrystusa Króla, Ząbki

Autor:
Barbara Baraniak

Tytuł: Metody badania pracy

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa