Przejdź do treści

2018

Autor:
Z. Babicki

Tytuł: Wychowawczo-społeczny wymiar pomocy dzieciom
w Rwandzie. Program „adopcja serca” – pomiędzy doraźną pomocą a profesjonalnym wsparciem

Autor:
E. Śmiechowska-Petrovskij
M. Kilian

Tytuł: Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości

Redakcja naukowa:
E. Śmiechowska-Petrovskij
E. Kwiatkowska

Tytuł: Dzieci z trudnościami poznawczymi
i emocjonalnymi w młodszym wieku.
Terapia i wspieranie

Autorzy:
D. Benner
D. Stępkowski
A. von Oettingen
Z. Peng

Tytuł: Kształcenie – moralność- demokracja

2017

Autor:
E. Wolter

Tytuł: Ecological Education of Youths and Children in the Polish Magazines in the Years 1918-1939

Autorzy:
J. Kuczyńska-Kwapisz
E. Śmiechowska-Petrovskij

Tytuł: Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia
i strategie nauczania

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
E. Śmiechowska-Petrovskij

Tytuł: Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa

Autor:
E. Śmiechowska-Petrovskij
M. Kilian

Tytuł: Książki literackie dla niewidomych dzieci
w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa