Przejdź do treści

Autor:
Witold Starnawski

Tytuł: Prawda jako zasada wychowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Barbara Baraniak

Tytuł: Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego

Wydawnictwo: Instytut Badań Edukacyjnych,
Warszawa-Radom

Autor:
Stefan Michał Kwiatkowski
Andrzej Bogaj
Barbara Baraniak

Tytuł: Pedagogika pracy

Wydawnictwo: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Autor:
Barbara Kałdon

Tytuł: Pedagog szkolny wobec narkotyzowania się młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych

Wydawnictwo: Akademia im. Jana Długosza
Częstochowa 

Autor:
Dietrich Benner

Tytuł: Edukacja jako kształcenie i kształtowanie : moralność, kultura, demokracja, religia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa