Przejdź do treści

Autorzy:

Barbara Galas

Joanna Wyleżałek

Tytuł: Polityka i władza – przemiany mentalności – edukacja społeczna. Szkice z pogranicza socjologii, psychologii społecznej i edukacji

Wydawnictwo SGGW


Redakcja naukowa:
M. Czarnecka
S. Dziekoński
A. Gralczyk
J. Michalski

Tytuł: Wartości, człowiek, wychowanie

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
K. Maliszewski
D. Stępkowski
B. Śliwerski

Tytuł: Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia

Wydawnictwo: Impuls

Redakcja naukowa:
A. Fidelus
Z. Babicki

Tytuł: Prawa dziecka w wybranych kontekstach opiekuńczo-wychowawczych

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
B. M. Kałdon
B. Krajewska

Tytuł: Zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i eksploracje w ujęciu interdyscyplinarnym

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
E. Wolter

Tytuł: Ecological education of the Polish society. Based on research of periodicals devoted to nature in the Second Republic of Poland (1918 – 1939)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Objętość: ss. 156

Autor:
E. Wolter

Tytuł: Edukacja ekologiczna społeczeństwa polskiego. Z badań nad czasopiśmiennictwem przyrodniczym II Rzeczypospolitej (1918-1939)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Objętość: ss. 156

Tłumaczenie: A. Sińska