Przejdź do treści

Czesne, warunki, powtarzanie roku, wznowienia, duplikaty dokumentów

Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip.uksw.edu.pl/oplaty

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Zarządzenie Nr 32/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2023/2024

(zm. 45/2023 oświadczenie woli aneksowania umowy lub woli zmiany sposobu wyliczenia opłat na nowy) Wzór oświadczenia Studenta o woli zmiany sposobu wyliczania opłat zgodnie z Zarządzeniem Rektora po zmianach do pobrania ze strony działu kształcenia (zakładka III. Umowy i Zarządzenia ws. wysokości opłat za usługi):

https://ksztalcenie.uksw.edu.pl/studenci-i-doktoranci/oplaty/

Opłaty za studia w roku akademickim 2023/2024

kierunek: pedagogika – studia niestacjonarne

studia I stopnia

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ROK AKADEMICKI 2022/2023

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/6699

ROK AKADEMICKI 2021/2022

ROK AKADEMICKI 2021/2022 [PDF, 0.34 MB]

Zarządzenie nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydawanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów


ROK AKADEMICKI 2019/2020

Zarządzenie nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne