Przejdź do treści

Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia I stopnia

Moduł kształcenia: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza – studia II stopnia

Moduł kształcenia: Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka – studia II stopnia

Moduł kształcenia: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – studia II stopnia