Przejdź do treści

STUDIA STACJONARNE

kierunek: pedagogika – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: pedagogika
Dr Kamil Kuracki przenosi ćwiczenia z przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka, z dnia 24 maja br. (piątek) na dzień 14 czerwca br. (piątek) – budynek nr 15, sala 1539.
14 czerwca 2024 r.:
 
Grupa 1
8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
 
Grupa 2
13.15-14.45
15.00-16.30
16.45-18.15
Ćwiczenia z przedmiotu: Technologia informacyjna z elementami redakcji tekstów – grupa 1,  prowadzone przez mgr. inż. Łukasza Kowalskiego, zostają przeniesione z dnia 30 kwietnia br. na dzień 23 maja br. (czwartek), 16.45-18.15, budynek nr 15, sala 1528.
II rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: pedagogika
W dniu 20.05.2024 r. (poniedziałek) ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. odwołuje wykład z Pedagogiki społecznej (godz. 11.30-13.00).
Odpracowywanie ćwiczeń z przedmiotu: Psychologia edukacji i wychowania, prowadzonych przez dr Martynę Czarnecką, odbędzie się dnia 20 maja br. (poniedziałek), w godz. 9.45-10.30.
 
Dnia 16 maja br.  (czwartek), zajęcia odbędą się o godzinie 9.45.
Dr Konrad Wierzbicki odwołuje zajęcia z przedmiotu: Metodyka pracy resocjalizacyjnej (wykład) – 16 maja 2024 r.
Zajęcia zostaną odpracowane zdalnie (MS Teams) dnia 20 maja br. (poniedziałek), w godz. 9.45-11.15.
III rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: pedagogika
Ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. odwołuje zajęcia z przedmiotów: Pedagogika opiekuńcza – 20.05.2024 r.
I rok, studia stacjonarne II stopnia, kierunek: pedagogika
Zajęcia z przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka (wykład) w dniu 11.06.2024 odbędą się w godz. 11.30-13.00, budynek nr 15, sala 1539

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Ćwiczenia z Teoretycznych podstawy wychowania (grupa 1) prowadzone przez ks. dr hab. Stanisława Chrobaka, prof. ucz., zostają jednorazowo przeniesione z dnia 23.05.2024 r. (czwartek) z godz. 13.15-14.45 na 14.05.2024 r. (wtorek), godz. 13.15-14.45, sala 1539
II rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
W dniu 20.05.2024 r. (poniedziałek) ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. odwołuje wykład z Pedagogiki społecznej (godz. 11.30-13.00).
Zajęcia z przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna (wykład) z dnia 04.06.2024 (wtorek) odbędzie się w dniu 10.06.2024 (poniedziałek) w godz. 13.15-14.45, MS Teams
Zajęcia z przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna (ćwiczenia) z dnia 16.05.2024 (czwartek) odbędą się w dniu 04.06.2024 (wtorek) w godz. 13.15-14.45, budynek nr 15, sala 1556
W dniu 16.04.2024 r. (wtorek) konwersatorium: Psychologiczno-pedagogiczne aspekty językowej edukacji dziecka prowadzone przez mgr Katarzynę Błażejewską (godz. 11.30-13.00) nie odbędzie się. Zajęcia zostaną odpracowane 11.06.2024 r. (wtorek) w godz. 11.30-13.00, sala 1522.
W dniu 09.04.2024 r. (wtorek) za zgodą władz wydziału zajęcia z Psychologiczno-pedagogicznych aspektów językowej edukacji dziecka prowadzonych przez mgr Katarzynę Błażejewską odbędą się w Przedszkolu UKSW (w godz. 9.45-11.15 oraz 11.30-13.00).

W dniu 11.06.2024 r. zajęcia nie odbędą się.
III rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
W dniu 16.05.2024 (czwartek) w godz. 11.30-13.00, budynek nr 15, sala 1558 odbędą się zajęcia z przedmiotu: Wiedza o muzyce (odrabiane za dzień 27.02.2024)
Ćwiczenia z Metodyki edukacji matematycznej w kl. 1-3 (grupa I) prowadzone przez dr Ewę Kulawską, które miały odbyć się 14.05.2024 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej Nr 77 im. Wandy Chotomskiej, ul. Samogłoski 9, w godz. 9.45-10.40 – zostaną odpracowane w dniu 06.06.2024 o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej.
Ćwiczenia z Metodyki edukacji matematycznej w kl. 1-3 (grupa 1) prowadzone przez dr Ewę Kulawską odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 77 im. Wandy Chotomskiej, ul. Samogłoski 9, w godz. 9.45-10.40 w podanych terminach:
– 16.04.2024 r., 23.04.2024 r., 07.05.2024 r., 14.05.2024 r., 21.05.2024 r., 04.06.2024 r. 
Następnie po zajęciach w szkole, ćwiczenia kontynuowane będą w sali 1556.
 
Ćwiczenia z Metodyki edukacji matematycznej w kl. 1-3 (grupa 2) prowadzone przez dr Ewę Kulawską odbędą się w Katolickiej Szkole Podstawowej Nr 109 w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 18, w godz. 9.45-10.35 w podanych terminach:
– 18.04.2024 r., 25.04.2024 r., 09.05.2024 r., 23.05.2024 r., 06.06.2024 r.
Następnie po zajęciach w szkole, ćwiczenia kontynuowane będą w sali 1556.
IV rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
V rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+ – Child and teacher in educational space prowadzone przez dr Ewelinę Rzońcę zostaje jednorazowo przeniesione z dnia 13.06.2024 r. (czwartek) z godz. 11.30-13.00 na 06.06.2024 r. (czwartek), godz. 13.15-14.45, sala 1523.
Konwersatorium Profesjonalny nauczyciel edukacji przedszkolnej prowadzone przez dr Ewelinę Rzońcę zostaje jednorazowo przeniesione z dnia 13.06.2024 r. (czwartek) grupa I godz. 9.45-10.30 oraz grupa II godz. 10.30-11.15 na 06.06.2024 r. (czwartek) godz. 8.45-9.30, sala 1523 (grupa I i II).
W dniu 18.04.2024 r. (czwartek) konwersatorium: Profesjonalny nauczyciel edukacji przedszkolnej prowadzone przez dr Ewelinę Rzońcę (grupa 1, godz. 9.45-11.15) nie odbędzie się.
Zajęcia zostaną odpracowane 16.05.2024 r. (czwartek) w godz. 9.45-11.15, sala 1523 (razem z grupą 2).

kierunek: pedagogika specjalna – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna
Od dnia 23 kwietnia br. ćwiczenia z przedmiotu: Etyka w zawodzie nauczyciela, prowadzone przez dr. hab. Witolda Starnawskiego, prof. ucz., będą odbywać się w godz. 13.15-14.45 (wtorki), w sali 1526, bud. nr 15.
III rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna
Ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. odwołuje zajęcia z przedmiotów: Edukacja międzykulturowa, Pedagogika opiekuńcza – 20.05.2024 r.
Zajęcia z przedmiotów: Systemy wychowania w edukacji inkluzyjnej (wykład) oraz Programy wychowawcze w edukacji inkluzyjnej (ćwiczenia), prowadzone przez dr Agnieszkę Klimską, zostają przeniesione z dnia 13 czerwca br. (czwartek) na dzień 17 maja br. (piątek), godz. 9.45-13.00, MS Teams.
IV rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna
Dr Konrad Wierzbicki odwołuje zajęcia z przedmiotu: Podstawy kryminologii (wykład) – 16 maja 2024 r. Zajęcia zostaną odpracowane zdalnie (MS Teams) dnia 20 maja br. (poniedziałek), w godz. 11.30-13.00.

STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: pedagogika – studia niestacjonarne

III rok, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: pedagogika

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne

II rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
W dniu 09.06.2024 r. (niedziela) w godz. 16.45-18.15 oraz 18.30-20.00, odpracowany zostanie wykład: Psychologia edukacji i wychowania prowadzony przez dr Kamila Kurackiego (odwołany w niedzielę 07.04.2024 r.). Zajęcia odbędą się w sali 1542. 
W dniu 17.05.2024 r. (piątek) odpracowane zostanie konwersatorium z Podstaw wiedzy o języku, literaturze i kulturze prowadzone przez dr Emilię Śmiechowską-Petrovskij (odwołane 20.04.2024 r.):
– grupa I godz. 16.45-18.15 (MsTeams)
– grupa II godz. 18.30-20.00 (MsTeams)
III rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
W dniu 24.05.2024 r. (piątek) odpracowane zostaną ćwiczenia z Metodyki edukacji polonistycznej w kl. 1-3 prowadzone przez dr Emilię Śmiechowską-Petrovskij (odwołane 20.04.2024 r.).  Zajęcia zostaną odpracowane w godz. 16.45-18.15 (MsTeams). 
W dniach: 26.05.2024 (niedziela) oraz 09.06.2024 (niedziela) w godz. 11.30-13.00, budynek nr 15, sala 1559 odbędą się zajęcia z przedmiotu: Wiedza o muzyce (odrabiane za dni: 07.04.2024 oraz 12.05.2024)
IV rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
V rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna