Przejdź do treści

Nauczyciele akademiccy (pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni) podlegają ocenie pracowniczej.

Zgodnie z nowymi regulacjami ocenie w styczniu 2021 r. zostaną poddani wszyscy pracownicy, a potem ocena będzie co dwa lata.

Szczegółowe kryteria oceny za kolejne lata można znaleźć poniżej.

Kryteria oceny za rok 2020

Kryteria oceny za rok 2019

Kryteria oceny za rok 2018