Przejdź do treści

2011

Autor:
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii w kontekście współczesnej recepcji jej myśli

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Anna Fidelus

Tytuł: Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autorzy:
Barbara Kałdon
Irena Kurlak

Tytuł: Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej: podejście interdyscyplinarne

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Warszawa, Sandomierz

Autor:
Jan Niewęgłowski

Tytuł: Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce
w latach 1898-1989

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa

2010

Autor:
Iryna Kurlak

Tytuł: Istota i problematyka pedagogiki postpenitencjarnej
w interdyscyplinarnym kontekście

Wydawnictwo: Społom, Lwów

Autor:
Dariusz Stępkowski

Tytuł: Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na   podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa

Autorzy:
Mirosława Gabęcka
Anna Fidelus

Tytuł: Z problematyki wolności w pedagogice

Wydawnictwo: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 

Autor:
Barbara Baraniak

Tytuł: Od manualizmu do pedagogiki pracy

Wydawnictwo: Difin, Warszawa

Autorzy:
Barbara Kałdon
Irena Kurlak

Tytuł: Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edukacji, pracy i badań

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa