Przejdź do treści

2004

Autor:
Jan Niewęgłowski

Tytuł: W trosce o młodzież : edukacja, praca, obywatelstwo

Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa

2003

Autor:
Barbara Kołdon

Tytuł: Profilaktyka alkoholowa w szkole

Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola

2002

Autorzy:
Władysław Dykcik,
Czesław Kossakowski,
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań

Autor:
E. Wolter

Tytuł: Inwencje wychowawcze

Wydawnictwo Uczelniane SGGW, Warszawa

2001

Autor:
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Orientacja przestrzenna w usamodzielnieniu osób niewidomych

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

1999

Autor:
Stanisław Chrobak

Tytuł: Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu
Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa

1997

Autor:
E. Wolter

Tytuł: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w Drugiej Rzeczypospolitej

Wydawnictwo Eruditus, Poznań

1996

Autor:
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Rehabilitacja niewidomych i słabowidzących : tendencje współczesne

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa

1995

Autor:
Jerzy Stochmiałek

Tytuł: Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach

Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa Radom

1993

Autor:
Jerzy Stochmiałek

Tytuł: Kierunki rozwoju współczesnej pedagogiki opiekuńczej i specjalnej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Pedagogiki Społecznej, Częstochowa

Autorzy:
Danuta Marzec,
Jerzy Stochmiałek

Tytuł: Przygotowanie pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej

Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Instytut Pedagogiki Społecznej, Częstochowa