Przejdź do treści

Autor:

Ewelina Rzońca

Tytuł: Pokolenie Z – aktywność na portalach społecznościowych a więzi społeczne

Wydawnictwo Naukowe UKSW

Warszawa 2023

ss. 142

ISBN 978-83-8281-315-9


Marian Nowak, Stanisław Chrobak, Aleksandra Lukasek (red.)

Tytuł: Kształcenie i wychowanie – postpandemiczna transformacja

Wydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Józefów 2023

ISBN: 978-83-966291-2-8


Autorzy:

Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Agnieszka Klimska

Marcin Klimski

Tomasz Knopik

Martyna Płudowska

Andrzej Sękowski

Agnieszka Żmuda

Tytuł: Od zdolności do mądrości – model wspierania rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji

Wydawnictwo Adam Marszałek

Miejsce i rok wydania: Toruń 2023

ISBN 978-83-8180-862-0


Autorzy:

Jarosław Michalski

Andrzej Bałandynowicz

Zbigniew Kulesz

Monika Wolińska

Tytuł: Duchowość jednostki duchowością świata. Dyskurs humanistyczno-pedagogiczny

Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku

Rok Wydania: 2023

ISBN: 978-83-66277-50-2


Redakcja naukowa:

Jacek J. Błeszyński

Anna Fidelus

Tytuł: STUDENCI Z RÓŻNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. RAPORT NT. WSPARCIA INSTYTUCJONALNEGO. CO WARTO ZMIENIĆ?

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Objętość: ss. 128

ISBN: 978-83-8281-251-0


Redakcja:

Michał Paluch

Tytuł: SŁOWNIK WYRAZÓW RATUJĄCYCH ŻYCIE

Wydawnictwo Impuls, Kraków

Objętość: ss. 736

ISBN: 978-83-8281-233-6