Przejdź do treści


Gratulacje dla Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych

Miło nam poinformować, że Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. został powołany do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

W imieniu wszystkich Pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Instytutu Pedagogiki

Ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
Dyrektor Instytutu Pedagogiki


Sukcesy grantowe Instytutu Pedagogiki UKSW

Szanowni Państwo,

z wielką radością dzielę się z Państwem ostatnim sukcesem społeczności Instytutu Pedagogiki UKSW w pozyskiwaniu grantów na finansowanie nauki.
Z Biura Badań Naukowych UKSW – jako Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKSW – otrzymałem informację, że pracownik naszego Instytutu – Pani dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij –  zdobyła grant z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 7.  Projekt pt: „Kultura haptyczno-werbalna: jaka jest natura przeżyć osób niewidomych w kontakcie z dziełem malarskim udostępnionym w formie pozaoptycznej? Badania wstępne” uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 698 zł.

W imieniu całej społeczności Instytutu Pedagogiki UKSW gratuluję Pani Doktor i życzę owocnych badań oraz dalszych sukcesów naukowych.

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKSW


Sukcesy grantowe Instytutu Pedagogiki UKSW

Szanowni Państwo,

z wielką radością dzielimy się z Państwem ostatnimi sukcesami społeczności Instytutu Pedagogiki UKSW w pozyskiwaniu grantów na finansowanie nauki.

Dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki uzyskały dwa projekty, złożone przez pracowników Instytutu:

W programie Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych, dofinansowanie uzyskał projekt „POKÓJ FUNDAMENTEM CZŁOWIECZEŃSTWA. Teoria a praktyka edukacyjna”, kwota dofinansowania: 77 374,00 zł; kierownik projektu: ks. prof. Jarosław Michalski.

Doskonała Nauka II – Wsparcie monografii naukowych, dofinansowanie uzyskał projekt „Meaning of life and pedagogy. Impulses of thought by V.E. Frankl”, (we współpracy Akademią Mazowiecką w Płocku) kwota dofinansowania: 42 476,00 zł; kierownik projektu:
ks. prof. Jarosław Michalski.

Dofinansowanie w programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Welcome to Poland”, uzyskał projekt „UKSW Goes Global – inicjatywa na rzecz umiędzynarodowienia działalności naukowej”. Budżet projektu to 202 450,00 zł. Kierownik projektu: ks. prof. Jarosław Michalski.


Forum Pedagogiczne ma 100 punktów

Czasopismo „FORUM PEDAGOGICZNE” zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo uzyskało 100 punktów.

Gratulujemy Kolegium Redakcyjnemu czasopisma.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem Forum Pedagogicznego:

https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/issue/view/891


Instytut PedagogikiSzanowni Państwo,

Pracownicy Instytutu Pedagogiki i Wydziału Nauk Pedagogicznych,

Drodzy Doktoranci i Studenci,

z radością informuję Państwa, że w ocenie ewaluacyjnej w dyscyplinie Pedagogika
za lata 2017 – 2021 otrzymaliśmy kategorię B+.

Jest to niewątpliwie bardzo radosna wiadomość, gwarantująca naszemu Instytutowi
i Wydziałowi utrzymanie dotychczasowych uprawnień dotyczących kierunków studiów i wszystkich uprawnień do prowadzenia procedur w postępowaniu o uzyskanie stopni i tytułów naukowych (doktoraty, habilitacje itd.). Oczywiście jest to także wyzwanie dla nas wszystkich, by w kolejnej ocenie ewaluacyjnej uzyskać jeszcze wyższą kategorię.

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Dyrektor Instytutu Pedagogiki UKSW

Gratulacje!!Szanowni Państwo,

jest nam niezwykle miło poinformować, że Forum Pedagogiczne w ostatnim Zarządzaniu Ministra Edukacji i Nauki otrzymało 70 punktów