Przejdź do treści

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

PEDAGOGIKA – STUDIA STACJONARNE

I stopień:

rok I – dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

rok II – dr Kamil Kuracki

rok III – dr Michał Paluch

II stopień:

rok I – dr Martyna Czarnecka

PEDAGOGIKA – STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień:

rok III – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

studia stacjonarne:

I rok – dr Ewelina Rzońca

II rok – mgr Sandra Skorza

III rok – dr Michał Paluch

IV rok – mgr Katarzyna Błażejewska

V rok – dr Izabela Gątarek

studia niestacjonarne:

rok II – mgr Sandra Skorza

rok III – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

rok IV – dr Marlena Kilian

rok V – dr Kinga Krawiecka

PEDAGOGIKA SPECJALNA – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

studia stacjonarne:

I rok – dr Kinga Krawiecka

III rok – dr Michał Paluch

IV rok – mgr Ewelina Ligęza