Przejdź do treści

OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

PEDAGOGIKA – STUDIA STACJONARNE

I stopień:

rok I – dr Kamil Kuracki

rok II – dr Michał Paluch

rok III – dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.

II stopień:

rok II – dr Beata Krajewska

PEDAGOGIKA – STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień:

rok II – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

II stopień:

rok II – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

studia stacjonarne:

I rok – mgr Sandra Skorza

II rok – dr Michał Paluch

III rok – mgr Katarzyna Błażejewska

IV rok – dr Izabela Gątarek

studia niestacjonarne:

rok I – mgr Sandra Skorza

rok II – ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

rok III – dr Marlena Kilian

rok IV – dr Kinga Krawiecka

PEDAGOGIKA SPECJALNA – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

studia stacjonarne:

II rok – dr Michał Paluch

III rok – mgr Ewelina Ligęza