Przejdź do treści

Opiekun naukowy Koła:

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Zarząd Koła:

Wiktoria Kowalczyk – prezes

Kacper Berg – zastępca

Kinga Gwóźdź – zastępca

Aleksandra Wełpa – sekretarz

Eliza Nadolska– członek Zarządu


Drodzy Studenci !

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające przy Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza studentów chcących aktywnie rozwijać się naukowo do współpracy.

Organizacja wydarzeń naukowych, spotkania z praktykami i specjalistami z zakresu profilaktyki społecznej, kryminologii oraz penitencjarystyki czy hospitacje zakładów karnych, zakładów poprawczych  i innych placówek związanych z resocjalizacją znajdujących się na terenie Polski – jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli – to tylko część planów Koła Naukowego.

Opiekunem Naukowym Koła jest: dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Pamiętajcie, ze włączając się w działalność kół naukowych zyskujecie nie tylko nowe doświadczenia, ale także okazję do poznania nowych ludzi, z którymi może połączyć Was wspólna pasja oraz zainteresowania.

Zapisy do Koła Naukowego

Zapisy chętnych do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej przyjmują:
mgr Michał Stańczuk (m.stanczuk@uksw.edu.pl) oraz dr Konrad Wierzbicki (k.wierzbicki@uksw.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy!