Przejdź do treści

Koło Pedagogów Specjalnych działające na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest uczelnianą organizacją studencką posiadającą status prawny od dnia 02.06.2006 roku. Koło Naukowe stawia sobie za cel pogłębianie i rozwijanie wiedzy pedagogicznej z zakresu pedagogiki specjalnej jako dziedziny nauki oraz jej stosowanie w środowisku lokalnym.

Naszym głównym celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu pedagogiki rewalidacyjnej poprzez różnorodne akcje, projekty, pokazy filmowe lub panele dyskusyjne.Majówka Aniołów
26 maja 2017 r.

Ogrody Parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, przy współpracy z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie.

W wydarzeniu animacyjnym uczestniczyło 150 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Studentki Koła Pedagogów Specjalnych oraz 70 Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW – przygotowali, zorganizowali i przeprowadzili 14 punktów animacyjnych.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy i pod kierunkiem dr Kingi Krawieckiej 


W czwartek, 8 grudnia 2016r. w budynku nr 21 odbył się kiermasz bożonarodzeniowy połączony z kolędowaniem. Jego organizatorami byli uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie oraz Koło Pedagogów Specjalnych Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW pod opieką Pani dr Kingi Krawieckiej. Uroczyste otwarcie kiermaszu odbyło się o godz. 11.15. Obecni na nim byli – Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Władze Wydziału Nauk Pedagogicznych – ks. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski, Pani Prodziekan dr Ewa Kulawska oraz Pan Prodziekan prof. UKSW dr hab. Witold Starnawski, wykładowcy, pracownicy dziekanatu oraz wielu studentów. Pani Prorektor oraz Pan Prodziekan serdecznie przywitali Gości, po czym wspólnie z zespołem muzycznym śpiewaliśmy kolędy. Do godz. 17.00 można było nabyć rękodzieło artystyczne (wyroby ceramiczne, drewniane, wytwory wykonane techniką decoupage’u, haftu oraz piękne wytwory z papieru itp.) wykonane przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i nauczycieli. Różnego rodzaju ozdoby, dekoracje, biżuteria oraz karty bożonarodzeniowe stanowiły doskonałe pomysły na świąteczne prezenty.  Kiermasz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni.

Była to także doskonała okazja do wzajemnego spotkania, do zaprezentowania przez uczniów swoich talentów. Nad rękodziełem pracowali bardzo wytrwale i z ogromnym zaangażowaniem już na kilka tygodni wcześniej.

Kiermasz świąteczny to już stały element współpracy Zespołu Szkół nr 90 z Kołem Pedagogów Specjalnych naszego Wydziału. Następną okazją do wzajemnego spotkania będzie Majówka Aniołów. Ale to dopiero za kilka miesięcy…  Nie możemy się już doczekać!

Przewodnicząca Koła Pedagogów Specjalnych WNP UKSW
Marzena Pestkowska


W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.15 w budynku 21  z inicjatywy Koła Pedagogów Specjalnych odbyło się spotkanie z Panią Prezes Urszulą Tuszyńską. Dotyczyło ono tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, w ramach których prowadzone są przedszkola integracyjne i żłobki, w tym żłobek muzyczny.
W spotkaniu wzięło udział około 100 studentów- studenci pedagogiki oraz członkowie Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych z opiekunem Dr. Kingą Krawiecką.
Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gościa – Pani Urszuli Tuszyńskiej. Przybliżyła ona studentom historię Chrześcijańskiej Spółdzielni Socjalnej „Nasz Domek”, w ramach której funkcjonują trzy placówki: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Nasz Domek”, Niepubliczny Żłobek Integracyjny „Nasz Domek” oraz Integracyjny Żłobek Muzyczny. Po krótce opowiedziała o funkcjonowaniu i personelu każdej z nich. Obecnie do przedszkola integracyjnego uczęszcza 33 dzieci natomiast do żłobka integracyjnego 15 dzieci.  Pani Urszula przybliżyła również specyfikę Integracyjnego Żłobka Muzycznego podkreślając ogromne znaczenie muzyki w rozwoju zarówno niepełnosprawnego jak i prawidłowo rozwijającego się dziecka. Każda placówka wyposażona jest w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne, sensoryczne. Kadra pracująca w przedszkolu tworzy autorskie programy do pracy z dziećmi. Pani Urszula wielokrotnie powtarzała, iż priorytetem w jej placówkach jest dobro i prawidłowy rozwój dzieci.

Na zakończenie zachęciła studentów do odbycia praktyk lub wolontariatu w przedszkolu i żłobkach. Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy z Panią Urszulą: naszdomek.biuro@gmail.com.  


Na spotkaniach Koła Pedagogów Specjalnych miała miejsce prezentacja filmowa warsztatów ceramiczno – muzycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Łucznica 2004 r.; prezentacja filmowa warsztatów teatralnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  „Cztery żywioły” – sprawozdanie z praktyki zawodowej; prezentacja filmu dokumentalnego na temat pracy z dziećmi autystycznymi i ich rodzicami – „Terapia ruchem, terapia muzyką”.

Poruszaliśmy temat rehabilitacji dzieci niewidomych i słabo widzących, ze szczególnym nastawieniem na formy i metody kształcenia specjalnego. Nabyliśmy umiejętności posługiwania się pismem punktowym L. Braille’a, byliśmy na wycieczce dydaktycznej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach, a także w warszawskim kinie Femina, na seansie filmowym „Wszystko będzie dobrze”, w wersji dla osób niewidomych i niesłyszących.


Studenci Koła Pedagogów Specjalnych wielokrotnie brali udział w hospitacjach w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego przy ul. Szczawnickiej 1 w Warszawie, w klasach Liceum i Technikum Integracyjnego. Braliśmy udział w zajęciach indywidualnych z Agnieszką Bal, uczennicą z czterokończynowym porażeniem.

Zapoznawaliśmy się z nową techniką komunikacji oraz przedstawialiśmy prezentację na temat reklamy, którą interesuje się Agnieszka.

Stało się to wstępem do tego, aby uczennica stworzyła logo i hasło do strony internetowej Koła Pedagogów Specjalnych. Spotkania zaowocowały dalszą współpracą studentów z uczniami oraz pracą wolontaryjną.

Niektórzy studenci brali udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych z Ulą z Zespołem Downa. Braliśmy udział w zajęciach socjoterapeutycznych – młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, z Zespołem Downa, z Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami emocjonalnymi. Tematyka zajęć: „Czego życzę sobie i innym? ” pocztówka Bożonarodzeniowa.


Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowywali, a następnie prowadzili zajęcia rewalidacyjne rewalidacyjnych dla uczniów II klasy integracyjnego L.O. im. Stefana Kisielewskiego – młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Tematyka zajęć: „Geometryczny portret”– rozpoznawanie kształtów poznanych figur w otoczeniu, na modelach i w rysunkach


Koło Pedagogów Specjalnych każdego roku pomaga w organizacji Dnia Otwartego związanego z promocją Wydziału Nauk Pedagogicznych naszego Uniwersytetu. Zajmujemy się także coroczną pomocą przy organizacji Dnia Otwartego dla maturzystów, Targi Perspektywy, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.


Zorganizowaliśmy na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW Wieczór Poezji zatytułowany „Nieskromne pytania” z aktywnym udziałem studentów WNP UKSW, uczniów Liceum Integracyjnego im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Na Wieczorze Poezji miała miejsce recytacja wierszy przy akompaniamencie Zespołu Muzycznego Kisiel oraz inscenizacja poszczególnych wierszy. Zorganizowaliśmy także wystawę obrazów (każdy wiersz autorstwa dr Kingi Krawieckiej został zilustrowany przez nauczyciela z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 w Warszawie).

Zorganizowaliśmy także Wieczór Poezji „Nieskromne pytania” w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Szczawnickiej w Warszawie. Gościem specjalnym był Bogusław Kruk – Prezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji w Warszawie.


Koło Pedagogów Specjalnych podjęło współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 w Warszawie. Studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego brali udział w zajęciach rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz logopedycznych. Mieli również okazję przekonać się na czym polega praca terapeutyczna z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.


23 maja 2013 roku zorganizowaliśmy, przy współpracy z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie oraz z Parafią pw. Najczystszego Serca Maryi, piknik „Majówka Aniołów” dla dzieci, młodzieży z niepełnosprawności intelektualną ze Szkół Specjalnych i Szkół Życia oraz ich rodzin i opiekunów. Honorowy Patronat objął Rektor UKSW, Arcybiskup Henryk Hoser oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

Studenci zaangażowani byli w działalność organizacyjną majowej imprezy jak również w przygotowanie i przeprowadzenie aktywności animacyjnych (gry i zabawy taneczne, ruchowe, plastyczne, muzyczne).

Wiosenną zabawę uświetniły występy taneczne i wokalne osób z niepełnosprawnością intelektualną, występ młodzieżowego zespołu muzycznego „Kisiel” oraz wernisaż prac niepełnosprawnych autorów.


Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego objął Honorowym Patronatem Naukowym Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie. – Uroczystość wręczenia Honorowego Patronatu odbyła się w Zespole Szkół dnia 14.05.2012 r.;  Uroczystość uświetniły występy artystyczne uczniów wyżej wymienionej Szkoły, koncert Szkolnego Zespołu Muzycznego „Kisiel” oraz koncert Pani Antoniny Krzysztoń.

W wydarzeniu wzięli udział Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Henryk   Skorowski, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, zastępca burmistrza Praga-Południe, wykładowcy, pracownicy dziekanatu, studenci, dyrektor szkoły Jan Pilczuk, nauczyciele, i uczniowie.


W dniach 14 – 15 grudnia 2011 na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowaliśmy kiermasz wytworów Bożonarodzeniowych oraz spektakl muzyczno-teatralny.

Całą akcję przygotowaliśmy wraz z pomocą uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie oraz z uczestnikami Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Odbiorcami tego niezwykłego wydarzenia były władze Wydziału, wykładowcy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, podopieczni Ośrodków Specjalnych, podopieczni z chorobami psychicznymi, opiekunowie, rodzice oraz studenci. Całkowity dochód przeznaczony został na stypendium naukowe dla osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym.


Członkowie Koła Pedagogów Specjalnych zaangażowali się w przygotowanie i przebieg Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Warszawa 2010 r.


W marcu 2010 roku braliśmy udział w projekcje „Kształcenie do mobilności osób z niepełnosprawnością ruchową” pod hasłem „Budujemy nową kulturę jazdy”. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie z Panem Arturem Paczkowskim, kierownikiem Pracowni Szkolenia Kierowców PIMOT w Warszawie, rehabilitantem, specjalistą pedagogiki opiekuńczej i leczniczej. Następnie miał miejsce wykład na temat tworzenia dla lekarzy narzędzi do badań, norm i kryteriów oceny wydolności przyszłych kierowców pojazdów dostosowanych oraz prowadzenia projektów badawczych i rozwojowych dotyczących różnych rodzajów oprzyrządowań samochodowych. Braliśmy udział w prezentacji samochodu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz różnych rodzajów oprzyrządowań samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu oraz mieliśmy możliwość samodzielnego testowania tego pojazdu.

Sprawozdania z działalności Koła:

Sprawozdanie ze spotkania Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie z dnia 07.11.2023

Sprawozdania ze spotkań Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie z dnia: 17.10.2023 oraz 24.10.2023

Sprawozdanie ze spotkania Koła Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie z dnia 17.03.2023r.

Sprawozdanie ze spotkania Koła Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie z dnia 15.02.2023r.

Sprawozdanie ze spotkania Koła Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie z dnia 18.01.2023r.

Sprawozdanie z Bożonarodzeniowego Spotkania Integracyjnego z Kolędowaniem i Rękodziełem Świątecznym – 13.12.2022

Sprawozdanie ze spotkania Koła – 07.12.2022

Sprawozdania ze spotkań Koła – 26.10.2022 ; 16.11.2022; 23.11.2022; 30.11.2022

Sprawozdanie ze spotkania Koła – 19.10.2022

Sprawozdanie z wydarzenia Koła – 25.05.2021

Sprawozdanie ze spotkań Koła – kwiecień, maj 2021

Sprawozdanie ze spotkań Koła – marzec 2021

Sprawozdanie ze spotkań Koła (11.12.2020, 08.01.2021, 22.01.2021, 29.01.2021)

Sprawozdanie ze spotkania Koła 27.10.2020

Sprawozdanie ze spotkania Koła 23.10.2020

Sprawozdanie z Wernisażu Prac Plastycznych Emilii Piszczko 05.03.2020

Sprawozdanie ze spotkania Koła – organizacja wystawy prac plastycznych

Sprawozdanie ze spotkania z Emilką w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie

Sprawozdanie ze spotkania Koła – Kiermasz Bożonarodzeniowy – 12.12.2019

Sprawozdanie ze spotkania Koła w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie

Sprawozdanie ze spotkania Koła – 14.11.2019

Sprawozdanie ze spotkania Koła – 24.10.2019