Przejdź do treści

Rok akademicki 2023/2024

Pedagogika – studia stacjonarne

Pedagogika – studia niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne

Pedagogika specjalna – studia stacjonarne


Rok akademicki 2022/2023

Pedagogika – studia stacjonarne


Pedagogika – studia niestacjonarne


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne


Pedagogika specjalna – studia stacjonarne