Przejdź do treści

PLANY ZAJĘĆ

SEMESTR LETNI 2023/2024

Plany zajęć mogą ulec zmianie !!

studia stacjonarne

kierunek: pedagogika

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

kierunek: pedagogika specjalna

Plany zajęć mogą ulec zmianie !!


studia niestacjonarne

kierunek: pedagogika

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Plany zajęć mogą ulec zmianie !!


studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna”

Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia Podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć”

Plany zajęć mogą ulec zmianie !!