Przejdź do treści

Studiuj z nami pedagogikę specjalną

Zapraszamy Państwa na jednolite studia magisterskie kierunku Pedagogika specjalna.
Studia trwają 5 lat.
Zajęcia odbywają się w kampusie Uniwersytetu na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie (Młociny).

studia stacjonarne – Są to studia bezpłatne.

studia niestacjonarne – Są to studia płatne. Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów.

Czesne – studia niestacjonarne:

pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie – 4200 zł. za rok

Płatność jednorazowa za cały rok akademicki
(95 % opłaty)
Płatność w dwóch ratach – w podziale na 2 semestry
(100 % opłaty)
Płatność w 4 ratach
(105 % opłaty)
Termin płatności:
do dnia 10 października.

Należność:
3990 zł.
Terminy płatności:
1 rata – do dnia 10 października;
2 rata – do dnia 15 lutego.

Należność:
1 rata – 2100 zł.
2 rata – 2100 zł.
Terminy płatności:
1 rata – do dnia 10 października;
2 rata – do dnia 30 listopada;
3 rata – do dnia 15 lutego;
4 rata – do dnia 15 kwietnia.

Należność:
1 rata – 1103 zł.
2 rata – 1103 zł.
3 rata – 1102 zł.
4 rata – 1102 zł.

Deklarację płatności określającą liczbę rat można złożyć w systemie USOSweb w formie oświadczenia woli w dniu podpisania umowy z UKSW o warunkach odpłatności za studia, a w przypadku jej zmiany na kolejne lata studiów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października.

W przypadku niezłożenia deklaracji w sprawie płatności, przyjmuje się płatność w 2 ratach.

Moduły kształcenia:

Proponujemy Państwu do wyboru jeden z dwóch modułów kształcenia.
Wybór modułu kształcenia deklaruje się podczas rejestracji w systemie IRK (irk.uksw.edu.pl)

Moduł kształcenia: Tyflopedagogika z edukacją włączającą

Limit miejsc: …..

Minimalna liczba osób do uruchomienia modułu: 25

Moduł kształcenia: Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych

Limit miejsc: ……

Minimalna liczba osób do uruchomienia modułu: 25

Procedury rekrutacji:

1.Zarejestrowanie w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata).

irk.uksw.edu.pl

 • założenie konta
 • uzupełnienie danych osobowych
 • wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych
 • zapisanie się na wybrany kierunek studiów

2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na pierwszy rok studiów wynosi 85 zł.

3. Oczekiwanie na ogłoszenie wyników i tzw. status kwalifikacji.

 • „zakwalifikowany” – Kandydat może składać dokumenty w wyznaczonych dniach (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „wpisany na listę rezerwową” – kandydat oczekuje na ewentualne przesunięcie listy rankingowej, chyba, że na jego koncie widnieje wyraźny komunikat o możliwości złożenia dokumentów w I turze (patrz harmonogram rekrutacji)
 • „niezakwalifikowany” – kandydat nie bierze dalszego udziału w procesie rekrutacji.

4. Dokonanie opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta (ELS).

Opłatę należy dokonać na indywidualny numer rachunku, który jest w podaniu o wydanie ELS. Podanie jest generowane z IRK razem z ankietą Kandydata.

opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta – 22 zł

5. Złożenie dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • ankieta kandydata wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (wydrukowane z IRK, podpisane)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa dojrzałości
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Miejsce złożenia dokumentów:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15

Termin złożenia dokumentów:

Zgodnie z harmonogramem oraz informacją na indywidualnym koncie w IRK

Kierownik kierunku pedagogika specjalna

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.

E-mail: m.dycht@uksw.edu.pl


Obsługa administracyjna

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
mgr Agnieszka Baranowska

telefon: (0-22) 569-96-72
e-mail: a.baranowska@uksw.edu.pl

p. 1507

Godziny otwarcia dziekanatu:

poniedziałek w godz. 12:30-14:30

wtorek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

środa – dziekanat nieczynny

czwartek w godz. 9:00-12:00 ; 12:30-14:30

piątek w godz. 9:00-12:00