Przejdź do treści

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., kierownik katedry
dr Ewa Kulawska
dr Izabela Gątarek
dr Ewelina Rzońca
mgr Katarzyna Błażejewska
mgr Sandra Skorza

Umowa zlecenie:
mgr Aniela Baranowska
dr Joanna Kandzia
dr Julita Kosińska
dr Małgorzata Kustorz-Piątosa
dr Elżbieta Lesiak – Bielawska
mgr Maria Michnowska
mgr Anna Piskorek-Atys
dr Adam Rychlik

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz., kierownik katedry
prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Adiunkci:
dr Marlena Kilian
dr Kinga Krawiecka
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz., kierownik katedry
dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz.

Adiunkci:
dr Agnieszka Klimska
dr Marcin Klimski
dr Beata Krajewska
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
dr Katarzyna Stankiewicz

Umowa zlecenie:
mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska
mgr Artur Pięta

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz., kierownik katedry
dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.

Umowa zlecenie:
mgr Marcin Bielecki
dr Barbara Głasek
mgr Aneta Żmijewska

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz., kierownik katedry
dr Martyna Czarnecka
dr Kamil Kuracki
dr Marek Kulesza
dr Sebastian Skalski-Bednarz

Umowa zlecenie:
dr Maciej Ciechomski
mgr Łukasz Kowalski
mgr Michał Winczek

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., kierownik katedry
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
mgr Ewelina Ligęza
dr Konrad Wierzbicki

Umowa zlecenie:
mgr Krystyna Mucha

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, kierownik katedry
dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.
dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
dr Michał Paluch

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński , kierownik katedry
prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Umowa zlecenie:
mgr Monika Nowosielska