Przejdź do treści

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., kierownik katedry
dr Ewa Kulawska
dr Izabela Gątarek
dr Ewelina Rzońca
mgr Katarzyna Błażejewska
mgr Sandra Skorza
mgr Agnieszka Zawadzka

Umowa zlecenie:
mgr Aniela Baranowska
mgr Aneta Iwańska
dr Joanna Kandzia
dr Julita Kosińska
dr Elżbieta Lesiak – Bielawska
dr Adam Rychlik
mgr Michał Winczek
mgr Małgorzata Woźniak-Karczyńska

dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz., kierownik katedry
prof. dr hab. Jacek Błeszyński

Adiunkci:
dr Marlena Kilian
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Umowa zlecenie:
dr Agnieszka Dłużniewska

ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz., kierownik katedry

Adiunkci:
dr Agnieszka Klimska
dr Marcin Klimski
dr Beata Krajewska
dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

Umowa zlecenie:
mgr Beata Sapiejewska-Dąbrowska

ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz., kierownik katedry
dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.

Umowa zlecenie:
dr Barbara Głasek
dr Joanna Wróblewska-Skrzek

ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz., kierownik katedry
dr Martyna Czarnecka
dr Kamil Kuracki
dr Magdalena Sokołowska

Umowa zlecenie:
mgr Łukasz Kowalski

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., kierownik katedry
dr Kinga Krawiecka
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
mgr Ewelina Ligęza
dr Konrad Wierzbicki

Umowa zlecenie:
mgr Krystyna Mucha
mgr Artur Pięta
dr Monika Wolińska

ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, kierownik katedry
dr hab. Maria Boużyk, prof. ucz.
dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.
dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
dr Michał Paluch

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński , kierownik katedry
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Umowa zlecenie:
mgr Monika Nowosielska