Przejdź do treści

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Jacek Błeszyński, przewodniczący
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska
 • dr Izabela Gątarek
 • dr Kinga Krawiecka
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • Julia Średnicka, przedstawiciel studentów kierunku pedagogika specjalna WNP
 • Aleksandra Bednarz, przedstawiciel studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna WNP
 • Zofia Sitkowska, przedstawiciel studentów kierunku pedagogika WNP

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

 • dr Kamil Kuracki, przewodniczący
 • dr Beata Krajewska
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 • mgr Katarzyna Błażejewska
 • Carmen Galvani, przedstawiciel studentów kierunku pedagogika specjalna WNP
 • Aleksandra Bednarz, przedstawiciel studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna WNP
 • Klaudia Matuszewska, przedstawiciel studentów kierunku pedagogika WNP

Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych i Odznaczeń

 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz., przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.
 • dr Kinga Krawiecka

Wydziałowa Komisja do Oceny Pracowników Badawczo-Dydaktycznych, Badawczych i Dydaktycznych

 • ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz., przewodniczący
 • ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.
 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz.
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.
 • dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz.
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych

 • dr Izabela Gątarek, przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Błażejewska, zastępca przewodniczącego
 • mgr Katarzyna Błażejewska, koordynator ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, członek zwyczajny
 • dr Żaneta Tempczyk-Nagórka, członek zwyczajny

Obsługa administracyjna:

 • mgr Monika Zawadzka, sekretarz
 • mgr Agnieszka Baranowska
 • mgr Monika Mazurkiewicz
 • mgr Irmina Pasternacka

Przedstawiciel studentów:

 • Małgorzata Kowalska

Wydziałowa Rada Biznesu ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, przewodniczący
 • ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.
 • dr Ewa Kulawska
 • dr Beata Krajewska
 • mgr inż. Jan Pilczuk, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
 • Krzysztof Łagodziński, Prezes Fundacji Sławek
 • mgr Anna Szczepańska, psycholog, koordynator projektów, trener, Stowarzyszenie na Rzecz -Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
 • ks. dr Paweł Wojtas, kapelan polskiego więziennictwa
 • mgr Wiktoria Kowalska, dyrektor Niepubliczne Przedszkole UKSW
 • mgr Marzenna Narojek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77 w Warszawie
 • mgr Magdalena Kamińska, kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. karnych
 • Anna Florek, prezes Fundacji Czas Dzieciństwa
 • przedstawiciel studentów WNP

Komisja Wyborcza WNP

 • dr hab. Edyta Wolter, prof. ucz., przewodnicząca
 • dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz., zastępca przewodniczącej
 • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
 • mgr Agnieszka Baranowska, sekretarz/protokolant
 • mgr Aneta Żmijewska, przedstawiciel doktorantów
 • Carmen Galvani, przedstawiciel studentów