Przejdź do treści

Sesja poprawkowa semestru letniego 2023/2024

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika
II rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika

III rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika
I rok, studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Pedagogika

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
II rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
III rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
IV rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

V rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek: Pedagogika specjalna – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna
III rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna
IV rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna


STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

III rok, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika


Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne

II rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
III rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
IV rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

V rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna