Przejdź do treści

Dokumentacja praktyk dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaPraktyka I stopnia (wprowadzająca do zawodu)(obowiązuje tylko studentów 3 roku, kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, rok 2022/2023):

Praktyka II stopnia

Praktyka III stopnia