Przejdź do treści

Sesja egzaminacyjna semestru letniego 2022/2023

STUDIA STACJONARNE

Kierunek: Pedagogika – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika
Pedagogika ogólna (wykład) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – 12.06.2023 godz. 15:00, budynek nr 15, sala 1559
Teoretyczne podstawy wychowania (wykład) – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – 20.06.2023 godz. 10:00, budynek nr 15, sala 1559
Psychologia rozwoju człowieka  – 22.06.2023 godz. 11:00 (termin I) – budynek nr 15, sala 1559
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład) – dr Izabela Gątarek – 23.06.2023 godz. 12:00, budynek nr 15, sala 1559
Etyka w zawodzie pedagoga (wykład i ćwiczenia),grupa I i II – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 26.06. 2023 godz. 10.00, budynek nr 21, sala 114
II rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika
Pedagogika społeczna (wykład) – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 12.06.2023 godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1559
Psychologia edukacji i wychowania – 14.06.2023 godz.11:00 (termin 0) – budynek nr 15, sala 1559
Psychologia edukacji i wychowania  – 21.06.2023 godz. 11:00 (termin I) – budynek nr 15, sala 1559
III rok, studia stacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika
II rok, studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Pedagogika

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

I rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika ogólna (wykład) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – 12.06.2023 godz. 15:00, budynek nr 15, sala 1559
Teoretyczne podstawy wychowania (wykład) – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – 20.06.2023 godz. 10:00, budynek nr 15, sala 1559
Wystąpienia publiczne (ćwiczenia) – prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek – 21.06.2023 godz. 09:00, budynek nr 15, sala 1551
Psychologia rozwoju człowieka  – 22.06.2023 godz. 11:00 (termin I) – budynek nr 15, sala 1559
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład) – dr Izabela Gątarek – 23.06.2023 godz. 12:00, budynek nr 15, sala 1559
Etyka w zawodzie nauczyciela (konwersatorium), grupa I i II – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 26.06.2023 godz. 10.00, budynek nr 21, sala 114
II rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika społeczna (wykład) – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 12.06.2023 godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1559
Psychologia edukacji i wychowania – 14.06.2023 godz.11:00 (termin 0) – budynek nr 15, sala 1559
Psychologia edukacji i wychowania  – 21.06.2023 godz. 11:00 (termin I) – budynek nr 15, sala 1559
Pedagogika specjalna (wykład) – dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz. – egzamin pisemny – 28 czerwca, godz. 9.00 – budynek nr 15, sala 1542
III rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
IV rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek: Pedagogika specjalna – studia stacjonarne

II rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna
Pedagogika społeczna (wykład) – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 12.06.2023 godz. 9:00, budynek nr 15, sala 1559
Psychologia edukacji i wychowania – 14.06.2023 godz.11:00 (termin 0) – budynek nr 15, sala 1559
Psychologia edukacji i wychowania  – 21.06.2023 godz. 11:00 (termin I) – budynek nr 15, sala 1559
III rok, studia stacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna
Edukacja międzykulturowa – ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz. – 22.06.2023, 10.00-11.00, budynek nr 15, sala 1556

STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek: Pedagogika – studia niestacjonarne

II rok, studia niestacjonarne I stopnia, kierunek: Pedagogika
Zaliczenie z oceną oraz egzamin z Języka angielskiego prowadzonego przez mgr Monikę Nowosielską odbędzie się 14.05.2023 r. (niedziela) o godz. 8.00, budynek 21, sala 033.
II rok, studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: Pedagogika


Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia niestacjonarne

I rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Poprawa z przedmiotu Teoretyczne podstawy wychowania prowadzonego przez mgr Marcina Bieleckiego odbędzie się 13.05.2023 r. (sobota) o godz. 9.45, pokój 1517.
Teoretyczne podstawy wychowania (wykład) – ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – 10.06.2023 w godz. 12:15-13:00, budynek nr 15, sala 1527
Zaliczenie z oceną z Języka angielskiego prowadzonego przez mgr Monikę Nowosielską odbędzie się 24.06.2023 r. (sobota) o godz. 8.00, budynek 15, sala 1528.
Etyka w zawodzie nauczyciela (konwersatorium) – dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz. – 25.06.2023 godz. 11:30, budynek nr 15, sala 1559
II rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna (wykład) – egzamin pisemny – dr hab. Marzena Dycht, prof. ucz.- 24 czerwca, godz. 13.00 – budynek nr 21, sala 308A
Zaliczenie z oceną oraz egzamin z Języka angielskiego prowadzonego przez mgr Monikę Nowosielską odbędzie się 24.06.2023 r. (sobota):
– godz. 10.00 – grupa 1, budynek 15, sala 1528,
– godz. 15.00 – grupa 2, budynek 15, sala 1528.
III rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
IV rok, studia niestacjonarne jednolite magisterskie, kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna