Przejdź do treści
Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.

Kontakt:
tel.: (22) 569-96-73
e-mail: s.chrobak@uksw.edu.pl
budynek nr 15, pokój 1508

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2022/2023:
czwartek
w godz. 13:30-15:00
sobota
w godz. 10:00-11:00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)

Prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie
dr Ewa Kulawska

Kontakt:
tel.: (22) 569-96-74
e-mail: e.kulawska@uksw.edu.pl
budynek nr 15, pokój 1507

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2022/2023:
czwartek
w godz. 13:30-15:00
sobota
w godz. 10:00-12:00 (w terminach zajęć studiów niestacjonarnych)

W dniu 10.06.2023 (sobota) dyżur w godz. 12:30-13:30