Przejdź do treści
IMIĘ I NAZWISKOTYTUŁ PRACYPROMOTORRECENZENCIZAMKNIĘCIE PRZEWODU
Anna Kropiewnicka-MielkoMłodzież licealna – jej system wartości i tożsamość kulturowa

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Kinga Krawiecka
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – UwB


prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur – WSiNoE – Campus Cieszyn UŚ
08.11.2023
Małgorzata StarzyńskaWychowanie młodzieży w nauczaniu pasterskim prymasa Józefa Glempa w latach 1981-2007

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
dr Milena Kindziuk
28.06.2023
Łukasz BurligaWspółpraca kuratora sądowego z pracownikiem socjalnym w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Barbara Kałdon
28.06.2023
Marzena SałygaKompetencje interpersonalne w działalności zawodowej pracowników administracji publicznej. Studium socjopedagogiczne.

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Baraniak, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Sternal
28.06.2023
Małgorzata MrózSłuchanie pedagogiczne jako model działania edukacyjnego wobec dziecka nieśmiałego w młodszym wieku szkolnym

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij
28.06.2023
Małgorzata KopiczkoAspiracje życiowo-edukacyjne a środowisko rodzinne korzystające z programu Rodzina 500 plus. Studium socjo-pedagogiczne

Data wszczęcia: 28.06.2017
Promotor:
ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Promotor pomocniczy:
ks. dr Dariusz Tułowiecki
22.06.2022
Urszula Irena PankowskaEkosystem szkoły. Porównawcze studium etnopedagogiczne

Data wszczęcia: 26.09.2018
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Elżbieta Kwiatkowska
01.06.2022
Iwona WitulskaPrzyczyny samobójstw i prób samobójczych wśród młodzieży w warunkach anomii społecznej. Studium socjopedagogiczne

Data wszczęcia: 24.04.2019
Promotor:
dr hab. Barbara Galas prof. uczelni

Promotor pomocniczy:
dr Żaneta Tempczyk-Nagórka
27.04.2022
Artur AleksiejukSwobodne Wychowanie w ujęciu Konstantina N. Wentcela (1857-1946) na tle rosyjskiej myśli pedagogicznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku

Data wszczęcia: 27.06.2018
Promotor:
dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT

Promotor pomocniczy:
dr Monika Modrzejewska-Świgulska
27.04.2022
Paulina Magdalena MamiedowMałżeństwo i rodzina w świetle personalistycznego nauczania Jana Pawła II


streszczenie w j. polskim – szczegóły
ks. dr hab. Janusz Stanisław Miąso
prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski – recenzja – szczegóły


 
dr hab. Danuta Opozda
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II – recenzja – szczegóły
17.02.2016