Przejdź do treści

Redakcja naukowa:
Anna Fidelus

Tytuł: Od stereotypu do wykluczenia

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Barbara Małgorzata Kołdon

Tytuł: Przemoc wobec dziecka w rodzinie

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
Barbara Małgorzata Kołdon
Irena Kurlak

Tytuł: Suicydologiczne aspekty patologii społecznej

Wydawnictwo: Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa

Redakcja naukowa:
Kinga Krawiecka

Tytuł: Realizm intelektualny a realizm wizualny w działalności plastycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Naděžda Pelcová

Tytuł: Człowiek i wychowanie w refleksji fenomentologicznej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
Dariusz Stępkowski
Andrzej Murzyn

Tytuł: Religion long forgotten. The importance of religion in education  towards civil society

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków

Redakcja naukowa:
Stanisław Chrobak

Tytuł: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży cz. 1

Wydawnictwo: Wydawnictwo Salezajańskie, Warszawa

Redakcja naukowa:
Eugeniusz Sakowicz

Tytuł: Muzułmańska edukacja i wychowanie: pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gulena

Libra Wydawnictwo i Drukarnia, Dunaj Instytut Dialogu, Białystok, Warszawa