Przejdź do treści

Redakcja naukowa:
Elmar Anhalt
Dariusz Stępkowski

Tytuł: Erziehung und Bildung in politischen Systemen
IKS Gamond
[Edition Paideia, t. 4]

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Współczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej :
wychowanie

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Tytuł: Wspólczesna recepcja myśli Matki Elżbiety Róży Czackiej :
kształcenie i rehabilitacja

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Jan Piskurewicz

Tytuł: Z ziemi włoskiej dla Polski

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Marzena Dycht

Tytuł: Henryk Ruszczyc. Pedagogiczne inspiracje.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Eugeniusz Sakowicz

Tytuł: Uniwersytet katolicki. Teksty, bibliografia, dokumenty.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin

Autor:
Anna Fidelus

Tytuł: Determinanty readaptacji społecznej skazanych

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Barbara Baraniak

Tytuł: Człowiek w pedagogice pracy

Wydawnictwo: Difin, Warszawa

Autorzy:
Barbara Kałdon
Irena Kurlak

Tytuł: Wybrane zagadnienia problematyki pomocy i wsparcia
w rozwiązywaniu problemów ludzi w różnym wieku

Wydawnictwo: Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”,
Ostrowiec Świętokrzyski 

Autorzy:
Barbara Kałdon
Żaneta Tempczyk

Tytuł: Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edukacji, pracy i badań

Wydawnictwo: Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”,
Ostrowiec Świętokrzyski