Przejdź do treści
Imię
i nazwisko
Tytuł pracy, data wszczęcia oraz streszczeniePromotor oraz promotor pomocniczyRecenzenci
Tomasz ChwastekProces resocjalizacji osób uwięzionych
a sytuacja pandemii SARS-CoV-2 i czasu postpandemicznego. Socjopedagogiczne studium porównawcze

Data wszczęcia: 18.01.2023
Promotor:
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski

Promotor pomocniczy:
dr Monika Wolińska
Agnieszka BorowskaUkryte formy przemocy w systemie prawa stanowionego. Implikacje edukacyjno-normatywne

Data wszczęcia: 17.05.2023
Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

Promotor pomocniczy:
dr Monika Wolińska
Anna MączyńskaFunkcjonowanie dzieci alkoholików
w środowisku szkolnym. Studium socjopedagogiczne


Data wszczęcia: 06.12.2023
Promotor:
dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
Michał StańczukFunkcjonariusze służby więziennej wobec strategii postępowania ze sprawcami przestępstw. Studium analityczno-krytyczne


Data wszczęcia: 06.12.2023
Promotor:
dr hab. Irena Pospiszyl, prof. ucz. (APS)

Promotor pomocniczy:
dr Konrad Wierzbicki
Joanna SkrokRola konfliktu lojalności z rodzicami w trakcie rozwodu i separacji a zdrowie psychiczne młodzieży. Implikacje psychopedagogicznej pomocy młodzieży

Data wszczęcia: 13.03.2024
Promotor:
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Kamil Kuracki
Anna Maria Strońska-SzymanekZasoby resiliencji młodzieży doświadczającej wyzwań związanych z sytuacją okołorozwodową rodziców. Studium analityczno-krytyczne

Data wszczęcia: 13.03.2024
Promotor:
ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz.

Promotor pomocniczy:
dr Martyna Czarnecka