Przejdź do treści

Ustawy

Poradnik habilitanta wydany przez Radę Doskonałości Naukowej „Postępowania dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego”

Rozporządzenie


Procedura postępowań habilitacyjnych


Zasady


Dokumentacja


Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15,
Warszawa

tel.: 22 569-96-72
e-mail: pedagogika@uksw.edu.pl


Procedury habilitowania


Przewody habilitacyjne

Przewód habilitacyjny dr Marlena Kilian

Przewód habilitacyjny dr Aleksandra Romana Kruszewska

Przewód habilitacyjny dr Janusz Mółka

Umorzenie procedury habilitacyjnej:

Przewód habilitacyjny – dr Paweł Kaźmierczak

Przewód habilitacyjny – dr Andrzej Bieś

Przewód habilitacyjny – dr Małgorzata Łobacz

Przewód habilitacyjny – dr Beata Topij-Stempińska