Przejdź do treści

Redakcja naukowa:
Janusz Surzykiewicz Marek Kulesza

Tytuł: Coaching społeczny. Innowacyjne techniki i narzędzia wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wydawnictwo: Difin

Autor:
Witold Starnawski

Tytuł: Bycie sobą. Podstawy moralności i wychowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Barbara Galas

Tytuł: Anomia, lęk, pragmatyzm vs patriotyzm : Młoda generacja wobec zmian

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Edyta Wolter

Tytuł: Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczpospolitej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Maria Małgorzata Boużyk

Tytuł: Wychowanie otwarte na religię : Polska Szkoła Filologii Klasycznej o roli religii w wychowaniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Autor:
Barbara Baraniak

Tytuł: Współczesna pedagogika pracy : z perspektywy edukacji, pracy i badań

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Redakcja naukowa:
Barbara Kałdon
Irena Kurlak
Barbara Małgorzata Kałdon

Tytuł: Janusz Korczak a wybrane zagadnienia pedagogicznej
teorii i praktyk
i

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa