Przejdź do treści

2007

Autor:
Eugeniusz Sakowicz

Tytuł: Rozmowy o Islamie i dialogu

Wydawnictwo Polihymnia,
Lublin

Autorzy:
Daskalopoulos Apostolos,
Kornelia Czerwińska,
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz,
Renata Wójtowicz

Tytuł: Good Practices in Rehabilitation of Persons with Disabilities
Italy, Poland, Greece

Academy of Special Education Press
Warsaw

Autor:
Beata Krajewska

Tytuł: Elementarne zagadnienia pracy socjalnej : wybór tekstów

Wydawnictwo Naukowe „Novum”, Płock

Autor:
Barbara Baraniak

Tytuł: Podstawy prawne pracy socjalnej – historia i współczesność : Wybór ustawowych aktów prawnych

Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”
Toruń

2006

Autor:
Eugeniusz Sakowicz

Tytuł: Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wybrane aspekty nauczania i uczenia się

Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, Warszawa

Autor:
Edyta Wolter

Tytuł: Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa

Autor:
Marzena Dycht

Tytuł: Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa