Przejdź do treści

Zaproszenie na Świąteczne Spotkanie Wspólnototwórcze pt. „Razem być” z cyklu Inkluzja jest Sztuką – 12.12.2023

12.12.2023

Studenci Koła Naukowego Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie wraz z opiekunem oraz z Uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych serdecznie zapraszają na Świąteczne Spotkanie Wspólnototwórcze pt. „Razem być” z cyklu Inkluzja jest Sztuką, które odbędzie się 12 grudnia, o godzinie 13:00, w pracowni 1544.

W przygotowaniu jest również wystawa Aniołów, pod tym samym tytułem, którym Studenci i Uczniowie nadawali szczególne znaczenia. To już XIV ekspozycja studencko-uczniowskich efektów pracy twórczej, organizowana na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW.

Gorąco zapraszamy całą społeczność akademicką.