Przejdź do treści

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 19.02.2024 r.

19.02.2024

Szanowni Państwo ,

Problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne dostarcza nieustannych wyzwań dla badaczy zajmujących się resocjalizacją oraz licznych służb społecznych zaangażowanych w udzielanie pomocy tym osobom.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa skupia się na analizie i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w obszarze społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin.

Zapraszamy do udziału w Konferencji przedstawicieli różnych dziedzin, takich jak kryminologia, pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, socjologia, kuratela, praca socjalna oraz specjaliści z innych dyscyplin zainteresowanych problematyką więzienną.

Celem naszych dyskusji będzie łączenie teorii, aktualnych wyników badań naukowych oraz praktyki, a także wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w rzeczywistych sytuacjach.

W trakcie Konferencji będziemy się odwoływać zarówno do teorii, jak i do praktyki, starając się zidentyfikować praktyczne podejścia do wspierania osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin. Zamierzamy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów i inspiracji, wierząc, że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w trudnym środowisku resocjalizacyjnym.

Dołącz do nas, aby wspólnie poszerzać wiedzę, inspirować się i kształtować lepsze narzędzia dla społecznej działalności na rzecz więźniów i ich rodzin!

🗓️ Termin: 19 lutego 2024 r.

🕘 Godziny: 9:00-15:00

📍 Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

🌐 Formuła hybrydowa: Uczestnictwo zarówno osobiście, jak i online poprzez kanał YouTube Uczelni.

📚 Temat: „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”

🤝 Organizatorzy:

 • Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW: Wiodący w dziedzinie pedagogiki, zaangażowany w rozwijanie nowatorskich podejść do resocjalizacji.
 • Wydział Studiów nad Rodziną UKSW: Specjalizuje się w badaniach nad rolą rodziny w procesach resocjalizacyjnych.
 • Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt: Międzynarodowy partner, oferujący szeroką perspektywę badawczą i edukacyjną.
 • Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie: Instytucja skupiona na zagadnieniach związanych z wymiarem sprawiedliwości i resocjalizacją.
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, współpracujący w zakresie innowacyjnych podejść do resocjalizacji.
 • Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie: Specjalizuje się w praktycznym zastosowaniu wiedzy naukowej, wspierając prace nad skutecznymi narzędziami resocjalizacyjnymi.
 • Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej: Badania naukowe i praktyka resocjalizacji osób wymagających specjalnego wsparcia.
 • Zakład Psychologii Dewiacji Uniwersytetu Warszawskiego: Pionier w badaniach nad psychologią dewiacji, wspierający zrozumienie i skuteczność działań resocjalizacyjnych.
 • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych UKSW: Specjalizuje się w metodologii badań społecznych, wspomagając rozwój naukowy w obszarze resocjalizacji.
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej UKSW: Badania nad społecznymi aspektami zdrowia i pracy, z istotnym wkładem w resocjalizację.
 • Centrum Inkluzji Społecznej Uniwersytetu w Siedlcach: Działa na rzecz inkluzji społecznej, wspierając innowacyjne projekty resocjalizacyjne.
 • Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego 'Patronat’: Organizacja angażująca społeczeństwo w pomoc osobom pozbawionym wolności.
 • Fundacja Popieram Rodzinę: Inicjatywa wspierająca rodziny związane z osadzonymi, promująca integrację społeczną.
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”: Aktywna w dziedzinie probacji, wspierająca skuteczne procesy reintegracji społecznej.

🔗 Zgłoszenia:

 • Czynne uczestnictwo do 22 stycznia 2024 r.
 • Bierne uczestnictwo (transmisja online) do 25 stycznia 2024 r.

📌 Link do zgłoszeń: https://docs.google.com/forms/d/1UJX9QrTz_jI6aXq6sipaXwkgDr5xMHv3fUx-ZN1D9p8/viewform?edit_requested=true

🔗 Główni Organizatorzy:

 • dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.
 • mgr Michał Stańczuk

📌 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych resocjalizacją i problematyką więzienną!

Program konferencji

Link do transmisji online

https://www.youtube.com/@uniwersytetkardynaastefana9011/streams