Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polska i Europa wobec zmian demograficznych” – 20.05.2024

20.05.2024

Fundacja Popieram Rodzinę, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić Państwa na:

Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Polska i Europa wobec zmian demograficznych”

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 20 maja 2024 r.


CEL KONFERENCJI

Zamysł organizacji międzynarodowej konferencji „Polska i Europa wobec zmian demograficznych” wynika z potrzeby podjęcia interdyscyplinarnej refleksji nad zmianami demograficznymi oraz ich znaczeniem w kontekście najważniejszych obszarów i dziedzin funkcjonowania społecznego.

Obserwowane procesy takie jak starzenie się społeczeństw, dramatyczny spadek dzietności, migracje czy zmiany struktury wiekowej, stanowią wyzwanie dla wielu dziedzin życia społecznego, w tym kultury, edukacji, szkolnictwa, sportu czy ochrony zdrowia, zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni do refleksji, wymiany wiedzy, doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do skutecznego zarządzania tymi wyzwaniami.


Główne tematy konferencji:

  • Sytuacja Rodzin wobec Zmian Demograficznych
  • Zmiany Demograficzne a Edukacja
  • Zmiany Demograficzne a Zdrowie i Opieka Zdrowotna
  • Zmiany Demograficzne a Praca
  • Zmiany Demograficzne w Kontekście Procesów Migracyjnych

Wielość zagadnień i ich znaczenie sprawiają, że trudno jest wyczerpująco omówić wszystkie możliwe wątki. Dlatego planowane spotkanie traktować należy jako działanie inicjujące, integrujące aktywności różnych aktorów życia społecznego, poszerzające perspektywy.


Najważniejsze założenia konferencji:

  • Interdyscyplinarność
  • Dzielenie się doświadczeniami i praktykami
  • Skoncentrowanie na rozwiązaniach i innowacjach
  • Wpisanie w cele wspierania kultury, edukacji, szkolnictwa, sportu i ochrony zdrowia
  • Współpraca międzynarodowa

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w Warszawie, 20.05.2024 r., w Auli Schumanna, Kampus Wóycickiego oraz online.

Zgłoszenia uczestnictwa i wystąpień przyjmowane będą od 4.03.2024 r. do 13.04.2024 r.

Formularz rejestracyjny  : https://docs.google.com/forms/d/1_egWvEqwhFUL_2qjrta0Bbq0ldehYnxM-oaRgcAEXvo/viewform?edit_requested=true

Głównymi organizatorami ze strony Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW są:

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. oraz mgr Michał Stańczuk

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne!!!!!

Link do udziału w konferencji:

https://www.youtube.com/@uniwersytetkardynaastefana9011/streams

Program konferencji: