Przejdź do treści
Wykład otwarty pt. „Jadwiga Zamoyska Życie Świadome Celu” – 16.05.2023
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska konferencja naukowa „Szkoła przyjazna i bezpieczna. Przeciwdziałanie zagrożeniom” – 12.04.2023
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Światowy Dzień Zespołu Downa – 21.03.2023
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wytwory pełne ekspresji – prace wykonane przez Studentów IV roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 20.03.2023
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty – Dr Carlos Eduardo Beltramo Álvarez Institute for Culture and Society University of Navarra, Spain „Character Education Five Pillars: the innovative 360º view” – 17.01.2023
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wydziałowe Spotkanie Wigilijne 2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Bożonarodzeniowe Spotkanie Integracyjne z Kolędowaniem i Rękodziełem Świątecznym – 13.12.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
II Sympozjum „Resocjalizacja w praktyce- autorskie projekty oddziaływań, dotyczącym różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej” – 05.12.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolski konkurs twórczości więziennej „Pokaż Twoje kreatywne Ja”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność – Wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?” – 25.11.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty „Character Education and Pedagogy of Integration of the Human Person”.
Wykład wygłosił:  Dr Carlos Eduardo Beltramo Álvarez, Institute for Culture and Society University of Navarra, Spain

(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich i wyróżnionych dyplomów licencjackich – 19.11.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Gala Belfra UKSW 2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
26. Festiwal Nauki na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW 26-30 września 2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora –
dr Kingi Krawieckiej)
Prace nadesłane w ramach Konkursu Zielona Przyszłość
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie Pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych kończące rok akademicki 2021/2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wystawa „Jak plastyką sięgnąć”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych – 26.05.2022 r.
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wizyta Studentów WNP w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce – 12.05.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Praktyczny wymiar resocjalizacji – wizyta studyjna w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” – 23.03.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 21.02.2022
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Opłatek Wydziałowy 2021 r. – Film przygotowany przez Studentów II roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – studiów stacjonarnych wraz z opiekunem
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Sympozjum naukowe – Resocjalizacja w praktyce – autorskie projekty oddziaływań – 06.12.2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Konferencja naukowa Szkoła w sytuacji (post)pandemii – możliwości szkoleń i poradnictwo – 30.11.2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja” – 24.11.2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wystawa prac osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych – 10.09.2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie Pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych kończące rok akademicki 2020/2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Uroczyste rozdanie dyplomów doktora i doktora habilitowanego – 29.06.2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” – 22.02.2021
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Pan Profesor Bogusław Śliwerski Doktorem Honorowym UKSW – 25.06.2020
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wernisaż prac plastycznych Emilii Piszczako – uczennicy III klasy Liceum z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin 25.02.2019 cz. II
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin – 24.02.2020
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie z Tomem Justyniarskim, pisarzem książek dla dzieci, absolwentem Wydziału – 18.01.2020
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wydziałowe Spotkanie Wigilijne 2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Kiermasz Bożonarodzeniowy z kolędowaniem – Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych wraz z opiekunem – 12.12.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich – 16.11.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
XVII edycja Konferencji „Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję” 21- 23 października 2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek-Duchowość-Wychowanie” 03-04.10.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wystawa pt.: „Usiądź w cieniu, zdejmij maskę i poczytaj”. Organizatorzy: Studenci Koła Pedagogów Specjalnych
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Warsztaty artystyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Usiądź w cieniu, zdejmij maskę i poczytaj”. Animatorzy Studenci Koła Pedagogów Specjalnych
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Edukacja globalna wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” – 23.05.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wystawa „Usiądź w cieniu, zdejmij maskę i poczytaj” – warsztaty artystyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Studenci WNP w Niepublicznym Przedszkolu UKSW
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Gala Belfra Roku 2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska konferencja naukowa Wychowanie i edukacja w kulturach, religiach i światopoglądach przeszłości i dobry współczesnej – 12.03.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin” 25.02.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 22.02.2019
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wydziałowe Spotkanie Wigilijne 2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
„Wielki błękit” – Wystawa prac studentów III roku Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowanych w ramach zajęć prowadzonych przez Panią dr Kingę Krawiecką
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich – 17.11.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wizyta studentów WNP w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – 22.11.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykłady otwarte na Wydziale Nauk Pedagogicznych – Prof. Isaias Rivera – 30.10.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Jubileusz 10-lecia Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW – 23.10.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Współczesne wyzwania wczesnej edukacji – prof. dr hab. J. Bałachowicz – 29.05.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Wartości w europejskich systemach edukacyjnych” 16-17.05.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska konferencja „Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku..” – 20.04.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty – Wydział Nauk Pedagogicznych – dr Kevin Spencer – „Hocus Focus” – 19.04.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Seminarium naukowe – Projekt „Podnoszenie kompetencji w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty – „Kto się nauczy ten nie wykluczy” Drabina Jakubowa – 12.04.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Gry edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Promocja książki „Kształcenie, moralność, demokracja”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Gala Belfra Roku 2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Podpisanie umowy o współpracy – Szkoła Podstawowa Nr 77 w Warszawie
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Laurki dla Piotrusia
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
„Za oknem” – wystawa edukacyjnych książek artystycznych
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Wykłady otwarte – prof. Giuseppe Mari – 22.01-26.01.2018
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wydziałowe Spotkanie Wigilijne – 19.12.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wystawa Absolwenta WNP Mariano Caldarella
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Kiermasz Bożonarodzeniowy – Koło Pedagogów Specjalnych
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Spotkanie warsztatowe pt: „Zawód psychoterapeuty” – 21 listopada 2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich – 2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Posiedzenie Zespołu Teorii Wychowania – Wydział Nauk Pedagogicznych – 25.10.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
„MIĘDZY NAUKĄ A NAUCZANIEM Maria Skłodowska-Curie – uczona i nauczycielka” 23.10.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład – prof. Isaiasa R. Rivera – „Globalizacja a wychowanie: szanse i zagrożenia” – 19.10.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów – 11.09.2017-16.09.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych – 28 czerwca 2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Majówka Aniołów 26 maja 2017 r. Ogrody Parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
II Seminarium Podoktorskie – Wydział Nauk Pedagogicznych – 31.05.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykłady otwarte – dr Marek Banach, dr Józefa Matejek – 22.05.2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Dzień Studenta połączony z Dniem Otwartym Uniwersytetu – 18 maja 2017
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykłady otwarte – 16-17.05.2017 – dr Giedrė Slušnienė, mgr Silva Rupkuviene
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Misterium Męki Pańskiej -Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Fundacja „Sławek”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko we współczesnym świecie…”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty prof. Giuseppe Mari Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Fotorelacja z Wydziałowego spotkania wigilijnego – 21 grudnia 2016 r.
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Kiermasz Bożonarodzeniowy – Koło Pedagogów Specjalnych – 08.12.2016 r.
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Gala Finałowa XIII Ogólnopolskiego konkursu Otwarte Drzwi 22.11.2016
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich – 2016
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Seminarium naukowe połączone z promocją książki „Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku…”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Majówka Aniołów – 2016 – Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych – Wydział Nauk Pedagogicznych – 19.05.2016
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Międzynarodowy Tydzień Studencki w Jenie – 20-24.04.2015; Podpisanie umowy w ramach Erasmus+
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska konferencja naukowa „Pedagogia osoby -nowe wyzwania” – 06.06.2015 – WNP UKSW
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie studyjne studentów z Alice Salomon Hochschule z Berlina wraz ze studentami WNP UKSW – 11.06.2015 – WNP UKSW
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Oblicza marginalizacji społecznej” – 22.05.2015
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty „Zabawa i uczenie się dzieci a wiek rozpoczynania edukacji szkolnej – fakty i mity” – Prof. dr David Whitebread
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Studia Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego- Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów 27.05.2015
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa (Fundusze Norweskie) – migawka z zajęć studiów podyplomowych
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Infrastruktura dydaktyczna Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- maj 2015
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Ogólnopolska konferencja naukowa „200-lecie urodzin św. Jana Bosko: Salezjanie wobec współczesnych wyzwań ” – 21.04.2015
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spełnione marzenie -17-21.03. 2015 została przeprowadzona zbiórka pieniędzy na zakup tandemu dla niewidomych bliźniaków Piotra i Pawła
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie autorskie absolwentki WNP UKSW Agnieszki Korzeniewskiej – 21.02.2015 – promocja książki – „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli”
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Coroczne wspólne kolędowanie – Boże Narodzenie 2014 – Wydziałowe Spotkanie Opłatkowe 19.12.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Uroczyste rozdanie dyplomów magisterskich oraz wyróżnionych dyplomów licencjackich
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład otwarty Prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dzieci uzdolnione matematycznie…” 07.11.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Zajęcia z Metodyki plastycznej w przedszkolu i szkole – Dr Kinga Krawiecka – 23.10.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Rada Wydziału w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach – 24.09.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN na WNP UKSW – 19.05.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij – 12.05.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład Otwarty – ks. Marek Stachowicz, „System prewencyjny św. Jana Bosko w praktyce” – 09.05.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Pani Dziekan dr hab. J. Kuczyńska -Kwapisz prof. UKSW odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 03.05.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Żanety Tempczyk-Nagórka – 23.04.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Porozumienie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom – 10.04.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Porozumienie z Fundacją Anny Florek Czas Dzieciństwa – 10.04.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Inicjatywa Studentów – Marzycielska Poczta – 10.04.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład Otwarty – prof. dr Arndt Büssing – 27.03.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Zarządzanie Oświatą zakończenie I edycji – 22.03.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wykład Otwarty prof. zw. dra hab. B. Śliwerskiego – 07.03.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rada Wydziału wraz z Kolegium Rektorskim – 26.02.2014
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Opłatek 2013
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Koło Psychologiczne
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Koło Pedagogów Specjalnych
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autorki dr Kingi Krawieckiej)
Rozdanie dyplomów WNP 2013
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rozdanie dyplomów WNP 2012
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wielkanoc WNP 2011
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rozdanie dyplomów WNP 2011
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie Opłatkowe WNP 2011
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rozdanie dyplomów magisterskich i licencjackich WNP 2010
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Sala Lustrzana – konferencja „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością” 20 kwietnia 2010
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Konferencja: Społeczeństwo – Praca – Wychowanie. Inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13-14.04.2010
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
„Duchowa troska w praktyce medycznej” 16-17.03.2012
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Wielkanoc 2010 na Wydziale WNP UKSW
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie Opłatkowe WNP 2009
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rozdanie dyplomów magisterskich WNP 2009
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Konferencja naukowa 17-18.11.2009
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Zdjęcia ze spotkania w Ołtarzewie 29.09.2009
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży 26.05.2009
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Zdjęcia ze spotkania Wielkanocnego 2009
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Konferencja „Diagnostyka i rozwiązywanie…” 2008
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Spotkanie opłatkowe na Wydziale 2008
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)
Rozdanie dyplomów magisterskich 2008
(Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie materiałów tylko za zgodą autora)