Przejdź do treści

Dzień Otwarty UKSW – 06.04.2024

W dniu 6 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się Dzień Otwarty UKSW. Wydział Nauk Pedagogicznych z przyjemnością wziął w nim aktywny udział, prezentując przyszłym studentom szerokie spektrum możliwości edukacyjnych, jakie oferujemy.

Podczas Dnia Otwartego UKSW zainteresowani kandydaci mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez pracowników i studentów WNP  warsztatach i miniwykładzie:

1. Miniwykład „Dlaczego warto studiować pedagogikę” – zorganizowany przez dr Beatę Krajewską i studentów kierunku pedagogika

2. Warsztat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – poprowadzony przez dr Ewelinę Rzońcę, dr Izabelę Gątarek i studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

3. Warsztat z zakresu technik brajlowskich i orientacji przestrzennej zorganizowany przez prof. UKSW dr hab. Marzenę Dycht i dr Emilię Śmiechowską-Petrovskij

4. Warsztat artystyczny pt. „Kolory, kształty, formy…i twórczość, która zadziwia” zorganizowany przez dr Kingę Krawiecką.

Wszystkie zaproponowane aktywności spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród kandydatów.

Dzień Otwarty UKSW był również okazją do zaprezentowania działalności naszych kół naukowych. W wydarzeniu wzięły udział: Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Wczesnej Edukacji oraz Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Ich prezentacje i projekty badawcze spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem przyszłych studentów.

Z radością obserwowaliśmy liczne grono kandydatów, którzy z ciekawością i zaangażowaniem dążyli do uzyskania szczegółowych informacji o naszej ofercie edukacyjnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Dnia Otwartego za obecność i wyrażone zainteresowanie naszym Wydziałem. Z niecierpliwością czekamy na możliwość powitania w naszych murach nowych studentów, gotowych do odkrywania tajemnic wiedzy z nami.

Fotogaleria

08 kwietnia 2024