Przejdź do treści

„Słownik wyrazów ratujących życie”

„Słownik wyrazów ratujących życie” to publikacja dla każdego, choć powstała w ramach realizacji Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli (w czasie pandemii i wojny)*. Zespół realizujący program wywodził się przede wszystkim z pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, ale komitet redakcyjny słownika zasilony został 40 osobową grupą pracowników różnych uczelni z całej Polski. Wśród autorów znaleźli się pedagodzy, psycholodzy, filolodzy, antropolodzy, kulturoznawcy, oficerowie wojskowi, filozofowie, pielęgniarki wojskowe i księża, którzy podjęli się interpretacji wielu nadesłanych do redakcji z Polski i z Ukrainy słów i fraz „ratujących życie” najczęściej w formie świadectw, listów czy rysunków. W gronie tym znaleźli się również pracownicy naszej uczelni na czele z rektorem UKSW, ks. prof. dr. hab. Ryszardem Czekalskim oraz prorektor dr hab. prof. ucz. Anną Fidelus. Liczne grono autorów słownika może liczyć na liczne grono czytelników, bowiem lektura w darmowej wersji PDF dystrybuowana jest do wielu szkół i uniwersytetów na terenie całego kraju. W przyszłości planowane jest tłumaczenie pracy na język ukraiński. Słownik pobrać można z profilu naukowego redaktora tomu, pod adresem:

https://www.researchgate.net/publication/370833483_Slownik_wyrazow_ratujacych_zycie_E-book_red_MPaluch_2023#fullTextFileContent

31 maja 2023