Przejdź do treści

Uroczysta promocja doktorów – 25.05.2023 r.

25 maja 2023 r. na kampusie Dewajtis, w Auli Jana Pawła II, w czasie posiedzenia Senatu UKSW, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich.

Dyplomy doktorskie nowo promowani odbierali z rąk Rektora UKSW w asyście swoich promotorów, a także promotorów pomocniczych, dziekanów Wydziałów oraz dyrektorów Instytutów, w których pisali prace.

Z Wydziału Nauk Pedagogicznych dyplomy doktorskie odebrali:

dr Monika Mydłowska-Miazek (promotor dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.)

dr Joanna Wocka (promotor dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.)

dr Izabela Olczak (promotor ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski)

ks. dr Jerzy Danecki (promotor ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz.)

dr Anna Sarbiewska (promotor ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz.)

Serdecznie gratulujemy !!

Uroczysta promocja doktorów – 25.05.2023


25 maja 2023