Przejdź do treści

Umowa o współpracy z Publicznym Przedszkolem Ptasie Radio z Kobyłki

W dniu 23 maja 2023 roku podpisaliśmy kolejną umowę o współpracy dydaktycznej i naukowej z Publicznym Przedszkolem Ptasie Radio z Kobyłki, którą reprezentowała Dyrektor mgr Luiza Skłodowska. Otwartość Pani Dyrektor daje możliwość prowadzenia badań naukowych, odbycia praktyk Studentom naszego Wydziału, prowadzenia zajęć, a perspektywicznie podjęcia zatrudnienia w przedszkolu.

Na zdjęciu od lewej:

– dr Ewa Kulawska – Prodziekan WNP

– ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz. – Dziekan WNP

– mgr Luiza Skłodowska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Ptasie Radio w Kobyłce

– mgr Katarzyna Błażejewska – Wykładowca WNP

23 maja 2023