Przejdź do treści

Dr Sebastian Skalski-Bednarz z grantem NCN – gratulacje

Dr Sebastian Skalski-Bednarz z Katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW znalazł się wśród laureatów konkursu Miniatura 7, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Na realizację projektu pt. „Zdecydowani wybaczyć: neurofizjologiczne korelaty stanu i dyspozycji przebaczania” młody naukowiec pozyskał 45 173 zł.

Opis projektu:

Dobroczynne efekty przebaczenia powodują rosnące zainteresowanie zjawiskiem wśród edukatorów, natomiast samo wychowanie do przebaczania coraz częściej bywa teoretyzowane w ramach szerszej pedagogiki aksjologicznej, gdzie akcentowana jest decyzja o wybaczeniu jako wartość pośród innych wartości (Chrobak, 2016). Niewątpliwie w procesie uczenia do przebaczania i uczenia poprzez przebaczenie należy skoncentrować się na objęciu działaniem wychowawczym tych czynników, które mają bezpośredni wpływ na wybaczenie i odwrotnie – osłabieniu tych związanych ze stanem nieprzebaczenia. Liczba danych w zakresie faktorów (szczególnie biologicznych) przebaczenia jest jednak ograniczona. Niniejsze działanie naukowe ma na celu częściowe zagospodarowanie tej luki w literaturze poprzez ocenę neurofizjologicznych korelatów stanu i dyspozycji przebaczania. W ramach działania naukowego planuje się ocenę perfuzji mózgowej (za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni; NIRS) i analizy widmowej zmienności rytmu zatokowego (HRV) podczas podejmowania decyzji o przebaczeniu, a także poznania neurofizjologicznych korelatów ogólnej dyspozycji do przebaczania.

Serdecznie gratulujemy !!

23 maja 2023