Przejdź do treści

PRACOWNICY UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ZWIĄZANI Z WYDZIAŁEM NAUK PEDAGOGICZNYCH  W STRUKTURACH STOWARZYSZENIA PENITENCJARNEGO „PATRONAT”

20 maja 2023 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”
w Warszawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia. Dotychczasowym prezesem Zarządu był ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. uczelni z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie.

Nowym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” została wybrana dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS.

W skład Prezydium nowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat’’ zostali wybrani :

Z-ca Prezesa – dr hab. Anna Fidelus, prof. uczelni – pracownik WNP UKSW

Z-ca Prezesa –  mgr Michał Stańczuk.

Przewodniczącym Rady Głównej został dr Marek Kulesza, zaś Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej dr Konrad Wierzbicki – pracownik WNP UKSW.

Do struktur Stowarzyszenia zostali powołani również studenci z Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW członkowie Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej UKSW.

Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej działalności.

23 maja 2023